Konkurs dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych LODOŁAMACZE 2018 Nominacja

Ja,  (imię i nazwisko osoby nominującej) zgłaszam   . (nazwa nominowanego) do konkursu LODOŁAMACZE 2018,  w kategorii  (nazwa kategorii).

Dane nominowanego do konkursu:

Kod:  Miejscowość: 
Ulica:  Nr: 
Województwo:   
Telefon:  e-mail: Uzasadnienie nominacji:

 

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Miejsce zatrudnienia: 

Telefon: 

E-mail: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LODOŁAMACZE 2018.


(data oraz imię i nazwisko)