Startarrow Poprzednie edycje

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyPoprzednie edycje
Kapituła
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Małopolsko-Świętokrzyski

 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Jacek Krupa– Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Wojciech Lubawski  – Prezydent Miasta Kielce
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Jerzy Fedorowicz – Senator RP
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP
 • Małgorzata Wassermann – Poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Tadeusz Fic – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
 • ks. mgr Bogdan Kordula – Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 • Karol Pytlarski – MOPS w Krakowie
 • Marek Kęskrawiec – Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego
 • Antoni Matyasik –Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON
Kapituła
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Oddział Mazowiecki

 • Zdzisław-Sipiera - Wojewoda Mazowiecki
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Bogucka - Dyrektor O/Mazowieckiego PFRON
 • Elżbieta Lipińska - Okręgowy Inspektor Pracy
 • Barbara Borys-Damięcka - Senator RP
 • Joanna Fabisiak - Poseł na Sejm RP
 • Tomasz Sieradz - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Tadeusz Szczepański - Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Kapituła
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Podkarpacko-Lubelski

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko - Senator RP, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Krystyna Skowrońska - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Miazga - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP
 • Dawid Baran - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Włodzimierz Biaduń - Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jerzy Dębski - Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek - Kierownik Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Adam Panek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Ryszard Cebula - Prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych
 • Krzysztof Tokarz - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON
Kapituła
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016

Region Śląski


 

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Kotala  – Prezydent Miasta Chorzów
 • Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Edyta Świątczak-Gurzęda  – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Jerzy Kędziora – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Katarzyna Błaszczyk-Domańska – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. równego traktowania
 • Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Zenon Nowak – Prezes Dziennika Zachodniego
 • Ryszard Rzebko – Redaktor Naczelny pisma „Nasze Sprawy”
 • Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
 • Marek Plura - Europoseł
 • Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
Kapituła (2010)

Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2010

Kujawsko - pomorska

Dyrektora WUP - Adam Horbulewicz

Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny - Pani Aleksandra Poeplau

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych - Maria Dreszer

Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy - Krzysztof Adamski

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PERON - Aleksandra Gierej

Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - Marta Kowaliszyn

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Osób Niepełnosprawnych - Aleksandra Lubińska

Dyrektor PUP dla Miasta Torunia - Krystyna Żejmo –Wysocka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Inowrocławia - Grzegorz Gąsiorek

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Beata Przybylska

Superlodołamacz 2009 - Andrzej Ofczyński

<< « start < wstecz 201 202 203 204 205 206 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1828 - 1836 z 1854