Startarrow Poprzednie edycje

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyPoprzednie edycje
Laureaci Konkursu Lodołamacze 2007
Znamy już laureatów Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2007, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wielka Gala w warszawskich Łazienkach zgromadziła wiele osób ze świata polityki, mediów i organizacji pozarządowych. Nie oni jednak byli bohaterami wczorajszego wieczoru, ale laureaci Konkursu.

obraz_378.jpg
Według Marii Kaczyńskiej, Małżonki Prezy- denta RP – patronki honorowej konkursu, takie ogólnopolskie inicjatywy są bardzo potrzebne. - Jestem pewna, że dzięki nim, coraz więcej firm będzie otwierało drzwi przed niepełnosprawnymi – dodała. Szerszy społe- czny aspekt Konkursu zaznaczała również Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON, która podkreślając, iż nie jest on utworzony jedynie z myślą o przedsiębiorcach, ale przede wszystkim o osobach niepełnosprawnych. - Potwierdzeniem tego jest fakt utworzenia przez nas w tym roku dodatkowej kategorii – przedsiębiorca osoba niepełnosprawna. Chcemy w ten sposób podkreślić wkład wszystkich osób niepełnosprawnych w rozwój rynku pracy, także tych którzy sami są przedsiębiorcami -  mówiła na gali Barbara Pokorny.

W tym roku niezależna kapituła dokonała wyboru w czterech kategoriach Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy, Pracodawca Nieprzedsiebiorca oraz  Pracodawca Osoba Niepełnosprawna. Ponadto przyznane zostały dwie dodatkowe statuetki: Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.


Kategoria Zakład Pracy Chronionej
 
Zelan Antoni Zieliński w Nakle nad Notecią

obraz_424.jpgKapituła uznała, że firma Zelan pozytywnie wyróżnia się liczbą niepełnosprawnych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Ponad połowa pracowników firmy wzięła udział w szkoleniach zawodowych. Firmę wyróżnia bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym.

Kategoria Otwarty Rynek Pracy

Zakład Mechaniki i Elektroniki „Zamel” z Pszczyny

obraz_444.jpgKapituła uznała, że firma skutecznie łączy sukces ekonomiczny z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracodawca funkcjonując na otwartym rynku pracy wyróżnia się bardzo wysokim wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Uwagę Kapituły zwrócił również fakt, iż firma Zamel oferuje swoje usługi nie tylko na rynek ogólnopolski, ale również europejski, co jest dowodem na jej globalne funkcjonowanie. Jest mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności wspiera drużyny sportowe, szkoły i akcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakład pozytywnie wyróżnia się odpowiednim przystosowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

obraz_460.jpgKapituła uznała, że działalność MOPS w Krakowie przyczynia się do stworzenia wizerunku urzędnika profesjonalisty wrażliwego na ludzkie potrzeby, za wieloletnią działalność z osobami i na rzecz osób niepełnosprawnych, profesjonalizm, życzliwość dla osób niepełnosprawnych, za wielkie serce i wsparcie okazywane niepełnosprawnym. Kapituła uznała, że działalność Ośrodka stanowi dla innych urzędów doskonały przykład tego jak, instytucje publiczne powinny wypełniać misję, jaką jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Członkowie Kapituły podkreślają, że działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie „jest widoczna w mieście”, co w przypadku dużych miast jest niezwykle trudne.


obraz_488.jpgW tej kategorii Kapituła postanowiła przyznać dodatkowe wyróżnienie dla Fundacji „Praca dla Niewidomych” – Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.

Kapituła zaznacza, że Fundacja prowadzi swoją działalność na rzecz niepełnosprawnych na terenie szczególnie trudnym, jakim są obszary wiejskich. Fundacja dostrzega i przełamuje problemy niepełnosprawnych w małych społecznościach.Kategoria Pracodawca Osoba Niepełnosprawna

Anna i Radosław Olakowie prowadzący pub integracyjny "Dwie dłonie" w Łodzi

obraz_550.jpgKapituła podkreśla, że twórcy pubu autentycznie integrują świat słyszących z niesłyszącymi. Forma działalności przyjęta przez Annę i Radosława Olaków jest przykładem nowatorskiego podejścia do problemów niepełnosprawnych. Działalność pubu przyczynia się do tworzenia społeczności, która w sposób niezwykle ciekawy i innowacyjny integruje świat ludzi niesłyszących i słyszących stanowi pomost między tymi dwoma światami.
Super Lodołamacz 
 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
 
obraz_498.jpgKapituła uznała, za szczególnie znaczący wkład Fundacji w skuteczne propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełno- sprawnych w polskim społeczeństwie, jako jego aktywnych, pełnowartościowych człon- ków, Wśród pracowników Fundacji znajduje się 25% osób niepełnosprawnych, Fundacja nie tylko propaguje integrację, ale sama wciela ją w życie. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla Anny Dymnej i pracowników jej Fundacji za niezłomna postawę i pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.Lodołamacz Specjalny

ks. Krzysztof Bąk

obraz_391.jpgKapituła uznała, że ks. Krzysztof Bąk swoją wieloletnią działalnością buduje środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym, spieszy z pomocą duchową i materialną wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.
Galeria 2011


Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył dziesięć odznaczeń państwowych.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Barbara Pokorny – Przewodnicząca Rady Krajowej POPON


Galę finałową LODOŁAMACZE 2011 poprowadził Jarosław Kuźniar – dziennikarz TVN


Statuetkę LODOŁAMACZ SPECJALNY otrzymała Małgorzata Wyszyńska i Redakcja „Wiadomości”.
Nagrodę wręczyli: Zbigniew Zamachowski - Ambasador Konkursu LODOŁAMACZE, Prezes Zarządu
Krajowego POPON Jan Zając i Katarzyna Rogowiec - medalistka igrzysk paraolimpijskich i mistrzostw świata.


Statuetkę SUPER LODOŁAMACZA otrzymało Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „START” w Rzeszowie –
„Drużyna koszykówki na wózkach”. Nagrodę wręczyli: Romuald Lipko z zespołu „Budka Suflera”,
Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - Barbara Pokorny i Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając.


Wyróżnienie specjalne w kategorii SUPER LODOŁAMACZ otrzymało Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON
Nagrodę wręczyli: Emilian Kamiński - aktor, twórca "Teatru Kamienica" i Prezes Zarządu Krajowego POPON - Jan Zając


Recytacja wiersza przez Zbigniewa Zamachowskiego – Ambasadora Konkursu LODOŁAMACZE 2011


Recital Michała Bajora


Laureaci kategorii Zatrudnienie Chronione oraz osoby wręczające nagrody:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania - Elżbieta Radziszewska,
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wojciech Skiba,
Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - Barbara Pokorny


Pokaz mody – kreacje Ewy i Piotra Krajewskich


Pokaz mody – kreacje Ewy i Piotra Krajewskich


Pokaz mody uświetnił występ Filipa Moniuszki – uczestnika programu „The Voice of Poland”


Laureaci kategorii Otwarty Rynek Pracy oraz osoby wręczające nagrody: Główny Inspektor Pracy - Anna Tomczyk,
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Kapituły Konkursu – Marek Plura, Prezes Zarządu Głównego
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - ks. Stanisław Jurczuk


Laureaci kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca oraz osoby wręczające nagrody:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Bartosz Arłukowicz,
Rzecznik Praw Obywatelskich  - prof. Irena Lipowicz, Krzysztof Ziemiec - dziennikarz Telewizji Polskiej


Koncert zespołu „Budka Suflera”


Koncert zespołu „Budka Suflera”
Galeria 2012Lodołamacze rozdane!
Znamy już laureatów Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2007, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wielka Gala w warszawskich Łazienkach zgromadziła wiele osób ze świata polityki, mediów i organizacji pozarządowych. Nie oni jednak byli bohaterami wczorajszego wieczoru, ale laureaci Konkursu.
lodołamacze na Podkarpaciu
24 kwietnia 2007 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Konferencja Podsumowująca Podkarpacki Regionalny Etap Konkursu Lodołamacze 2007.
<< « start < wstecz 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1837 - 1845 z 1959