Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2010

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Lodołamacze 2010
Kapituła (2010)

Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2010

Kujawsko - pomorska

Dyrektora WUP - Adam Horbulewicz

Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny - Pani Aleksandra Poeplau

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych - Maria Dreszer

Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy - Krzysztof Adamski

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PERON - Aleksandra Gierej

Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - Marta Kowaliszyn

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Osób Niepełnosprawnych - Aleksandra Lubińska

Dyrektor PUP dla Miasta Torunia - Krystyna Żejmo –Wysocka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Inowrocławia - Grzegorz Gąsiorek

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - Beata Przybylska

Superlodołamacz 2009 - Andrzej Ofczyński

Kapituła
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Wielkopolski

 • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
 • Władysław Dajczak– Wojewoda Lubuski
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański
 • Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
 • Stanisława Ziółkowska – Okręgowy Inspektor Pracy
  Łukasz Krysztofiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
 • Aleksandra Kowalska  – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Anna Skupień - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
 • Maria Sowińska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Dorota Potejko – zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Maria Pawlak – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie
 • Róża Wojta – dziennikarka zajmująca się problematyką osób niepełnosprawnych
Kapituła(2009)
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2009
ODDZIAŁ PODKARPACKI
 
Senator - Władysław Ortyl

Poseł na Sejm - Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm - Jan Bury 

Poseł na Sejm - Mieczysław Kasprzak
 
Poseł na Sejm  - Jan Tomaka

Okręgowy Inspektor Pracy - Wiesław Kaczanowicz

Dyrekotr Oddziału Lubelskiego PFRON - Aleksander Piechnik

Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON - Maciej Szymański 

Rektor WSIiZ w Rzeszowie - profesor dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - ks. Stanisław Słowik

Profesor dr hab. n. med.  Andrzej Kwolek

Prezes Zarządu Radio Rzeszów S.A.- Włodzimierz Rudolf 

Dyrektor TVP Rzeszów - Tadeusz Górczyk

Redaktor Naczelny GC Nowiny - Stanisław Sowa 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie - Adam Panek

Publicysta - Marek Czarnota

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON  - Krzysztof Tokarz


Kapituła(2009)
Skład Kapituły Etapu Regionalnego Konkursu LODOŁAMACZE 2009
 
ODDZIAŁ ŚLĄSKI

 

Marszałek Województwa Śląskiego – Bogusław Piotr Śmigielski

Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk

Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON – Grzegorz Żymła

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Prezydenta Siemianowic Śl., laureat Lodołamacza Specjalnego 2008 – Edyta Świątczak-Gurzęda

Okręgowy Inspektor Pracy – Teresa Różańska

Red. Radia Katowice – Beata Tomanek

Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, laureat Lodołamacza Specjalnego 2007 – Ks. Krzysztof Bąk

Redaktor naczelny pisma "Nasze Sprawy", laureat Lodołamacza Specjalnego 2007 w województwie śląskim – Ryszard Rzebko

Laureat kategorii Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna – Halina Nowak

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” – Jarosław Put

Kapituła(2009)
Skład Kapituły Etapu Regionalnego
 
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Laureat konkursu „Lodołamacze” 2006 - Ks. Jacek Dziel

Okręgowy Inspektor Pracy - Krzysztof Fiklewicz

Prezes Zarządu „Radia Merkury” - Piotr Frydryszek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Zygmunt Jeżewski

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy - Zygmunt Kaja

Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON - Ferdynand Łukanowski

Redaktor Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego Profile - Zdzisław Nowicki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Organizacji Pozarządowych - Maria Pawlak

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Krystyna Poślednia

Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Dorota Potejko

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Zdzisław Sawala

TVP 3 - Róża Wojta

 


<< « start < wstecz 201 202 203 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1801 - 1809 z 1823