Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


Lodołamacze 2011
7. Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać...

Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać leasingobiorcy odpis na PFRON?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) wpłaty na Państwowy Fundusz...

 

6. Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:
Rencista z lekkim stopniem niepełnosprawności przyniósł do zakładu pracy decyzję ZUS z dnia 21.10.08 przyznającą prawo do wcześniejszej emerytury od dnia 01.10.08. Czy dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika przysługuje do dnia 30.09.08 włącznie, czy też do dnia 20.10.08 włącznie? Spotkałam się z dwoma przeciwstawnymi interpretacjami opisanej sytuacji, zdaniem p. Alicji Kurek należy w tym przypadku spojrzeć na datę wydania decyzji (21.10.08), od której to nie należy się dofinansowanie. Z kolei reprezentanci firmy OBPON twierdzą, że należy zwrócić uwagę na datę nabycia uprawnień emerytalnych (01.10.08). A jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?

 
Zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 08.14.92) pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do...

 

5. Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada...

Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada nam umowę więc musimy zwolnić te osoby. Znajdujemy lokal w innym mieście - zatrudniamy tam 4 osoby. Wzrosło zatrudnienie i wszystko jest ok. Po 2 miesiącach zwalniamy 2 osoby zostają dwie. Co wtedy? Czy należy nam się dofinansowanie za dwie pracujące osoby czy nie?
 
Zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-D-P pozycje 35 i 36 (dotyczące wykazywania tzw. „efektu zachęty”) należy wypełnić jeden raz wyłącznie za miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownik...

 

4. Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP...

Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP  - wynagrodzenie brutto - co w nie wchodzi i na podstawie jakich przepisów, a w zasadzie chodzi mi o to, jakich składników brać do naliczenia nie powinnam?

Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć wynagrodzenie stałe (płacę zasadniczą), która stanowi stały składnik i jest wypłacana pracownikowi jako powtarzające się świadczenie okresowe, którego wysokość wyznaczana jest bądź przez kategorię tzw. osobistego zaszeregowania pracownika...

3. Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?

Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?
Oraz czy:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez miejski  ośrodek pomocy społecznej,
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
również są prawidłowym dokumentem?

 
Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń:
Wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu...

<< « start < wstecz 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 2980 - 2988 z 3233