Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2022"Lodołamacze 2011
Kapituła(2009)
Skład Kapituły Etapu Regionalnego
 
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Laureat konkursu „Lodołamacze” 2006 - Ks. Jacek Dziel

Okręgowy Inspektor Pracy - Krzysztof Fiklewicz

Prezes Zarządu „Radia Merkury” - Piotr Frydryszek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Zygmunt Jeżewski

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy - Zygmunt Kaja

Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON - Ferdynand Łukanowski

Redaktor Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego Profile - Zdzisław Nowicki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Organizacji Pozarządowych - Maria Pawlak

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Krystyna Poślednia

Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Dorota Potejko

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Zdzisław Sawala

TVP 3 - Róża Wojta

 


Kapituła (2010)
Kapituła Etapu Regionalnego Konkursu Lodołamacze 2010 - Oddział Wielkopolski

Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek

Marszałek Województwa  Wielkopolskiego - Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania - Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Konina - Kazimierz Pałasz

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Laureat konkursu „Lodołamacze” 2006 – Ks. Jacek Dziel

Okręgowy Inspektor Pracy - Krzysztof Fiklewicz

Prezes Zarządu ,,Radia Merkury” - Piotr Frydryszek

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy - Zygmunt Kaja

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Zygmunt Jeżewski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - Maria Krupecka

Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PERON - Ferdynand Łukanowski

Redaktor „Profili – Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego” - Zdzisław Nowicki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Organizacji Pozarządowych - Maria Pawlak

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Krystyna Poślednia

Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
- Dorota Potejko

TVP 3, dziennikarka zajmująca się problematyką osób niepełnosprawnych - Róża Wojta
Kapituła (2011)
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2011
Region Wielkopolski

 • Piotr Florek
  Wojewoda Wielkopolski

 • Marek Woźniak
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 • Ryszard Grobelny
  Prezydent Miasta Poznania

 • ks. Jacek Dziel
  Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Laureat konkursu „Lodołamacze” 2006

 • Krzysztof Fiklewicz
  Okręgowy Inspektor Pracy

 • Zygmunt Kaja
  Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy

 • Barbara Kwapiszewska
  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 • Zygmunt Jeżewski
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 • Maria Krupecka
  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego

 • Ferdynand Łukanowski
  Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON

 • Maria Pawlak
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Organizacji Pozarządowych

 • Dorota Potejko
  Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Róża Wojta
  TVP 3, dziennikarka zajmująca się problematyką osób niepełnosprawnych
popon

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest największym związkiem pracodawców zrzeszającym przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 30 listopada 1995 roku. Organizacja posiada oddziały w dziewięciu największych miastach Polski, co pozwala na aktywne występowanie w interesie jej Członków w całym kraju.

Od momentu powstania, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych bierze aktywny udział w procesie budowania korzystnych rozwiązań prawnych, które pozwalałyby na rozwijanie firm. W tym celu dążymy do stworzenia przejrzystego i stabilnego systemu prawnego, który zachęcałby do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmuje interwencje w organach centralnych i samorządowych oraz uzyskuje oficjalne stanowiska w kwestiach prawnych, budzących wątpliwości interpretacyjne.

Występując w interesie pracodawców, Eksperci POPON zapraszani są do udziału w pracach komisji parlamentarnych, biorą udział w konsultacjach dotyczących nowych rozwiązań prawnych, wchodzą w skład zespołów eksperckich powoływanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzimy także szeroką działalność informacyjno – szkoleniową. Organizujemy seminaria, szkolenia, poradnictwo prawne i poradnictwo dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania firm. Nasze działania skierowane są na ułatwienie procesu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy profesjonalne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych oraz rekrutację dla firm chcących zatrudniać tę grupę osób.

Od 2009 r. prowadzimy też profesjonalny Serwis Pracodawców i Przedsiębiorców www.EkspertPOPON.pl.

 

biuro konkursu
Biuro Konkursu:
ul. Szpitalna 6 lok. 18/19, 00-031 Warszawa
tel: (022) 620 32 02
fax: (22) 620 32 02 wew. 120
e-mail:

Oddział Dolnośląski:
ul. Szewska 6/7, 50-950 Wrocław
tel: (071) 785 19 88
fax: (071) 785 19 88

Oddział Kujawsko-Pomorski:
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
tel. (052) 348 63 83
fax: (052) 373 11 75

Oddział Łódzki:
ul. Suwalska 16/28, 93-176 Łódź
tel: (042) 250 53 65
fax: (042) 250 53 11
 
Oddział Małopolski:
ul. Szlak 65, 31-153 Kraków
tel: (012) 294 50 95
fax: (012) 294 50 96

Oddział Mazowiecki:
ul. Żelazna 64 00-866 Warszawa
tel: tel./fax: (22) 652 25 62
 
Oddział Podkarpacki:
ul. Rejtana 10/304, 35-310 Rzeszów
tel/fax: (017) 857 75 56

 Oddział Pomorski:
ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
tel/fax: (058) 721 80 14

Oddział Śląski:
pl. Grunwaldzki 8-10/100, 40-950 Katowice
tel: (032) 782 60 20
fax: (032) 782 60 21

Oddział Wielkopolski:
os. Na Murawie 11/1, 61-655 Poznań
tel: (061) 875 09 56

<< « start < wstecz 331 332 333 334 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 2998 - 3006 z 3006