Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


Lodołamacze 2011
Kontakt
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ul. Szpitalna 6/18-19, 00-031 Warszawa
tel.: 22 620 32 02, fax.: 22 620 32 02 wew. 120
e-mail: ,
www.popon.pl

Oddziały regionalne

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
54-425 Wrocław, ul. Traktatowa 1, wejście A, pok. 40
tel.: 71 785 19 81, fax: 71 785 19 80


ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI
85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38
tel.: 52 348 63 83, 52 373 11 75


ODDZIAŁ ŁÓDZKI
93-176 Łódź, ul. Suwalska 29


ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
31-216 Kraków, ul. Legnicka 5


ODDZIAŁ MAZOWIECKI
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6/18-19
tel.: 22 620 32 02, fax: 22 620 32 02 wew. 120


ODDZIAŁ PODKARPACKI
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10/313
tel./fax: 17 857 75 56


ODDZIAŁ POMORSKI
80-382 Gdańsk, ul. Piastowska 2
tel./fax: 58 341 39 46


ODDZIAŁ ŚLĄSKI
40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 230
tel.: 32 745 27 20, fax: 32 745 27 21


ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
61-131 Poznań, ul. Wiankowa 3
tel.: 61 875 09 56, fax: 61 875 26 92 wew. 44
Laureaci
Lodołamacze 2008 zostały rozdane

Wczoraj w warszawskich Łazienkach Królewskich wręczono statuetki Lodołamaczy, nagrody przyznawane pracodawcom wrażliwym społecznie. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz Centrum Turystyki Podwodnej Nautica, które uczy niepełnosprawnych nurkowania. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 
 
Impreza zgromadziła osobistości zarówno ze świata polityki jak i mediów. Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. Pani Maria Kaczyńska Małżonka Prezydenta RP – Patron Honorowy Konkursu Lodołamacze, Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu, Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Borys – Szopa - Główny Inspektor Pracy, Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marek Niechciał – prezes UOKiK, Marian Leszczyński – prezes PFRON oraz senatorowie, posłowie, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nie oni jednak, a laureaci Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2008 byli bohaterami wieczoru.
- Ideą naszego konkursu jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista – mówił Jan Zając prezes POPON. – Tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy, dostrzegają oni sens i konieczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co nie przeszkadza im jednocześnie w osiąganiu sukcesów – zakończył prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
- To bardzo ważne pomagać osobom niepełnosprawnym i otwierać im drzwi do normalnego życia – mówiła podczas gali Pani Maria Kaczyńska Małżonka Prezydenta RP i Patron Honorowy Konkursu Lodołamacze, chwaląc jego ideę.
W tym roku wybór był o wiele trudniejszy niż przed rokiem. Do konkursu przystąpiło 350 firm i instytucji z całej Polski (w zeszłym roku było ich 263). Wśród nich były firmy małe i duże i jak zaznaczał Marek Plura poseł na sejm obecnej kadencji i przewodniczący kapituły etapu centralnego, „każdy z nominowanych zasługiwał na wyróżnienie”.


Kapituła w składzie:
Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, Sławomir Piechota – poseł na Sejm,
Marek Plura – poseł na Sejm, Bożena Borys-Szopa – Główny Inspektor Pracy, Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marian Leszczyński – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prof. dr hab. Adam Budnikowski – Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Prof. Marek Kwiatkowski – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, Mateusz Dzieduszycki – TVP SA, Anna Dymna – aktorka, prezes fundacji „Mimo wszystko”, ks. Stanisław Jurczuk – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Katarzyna Rogowiec – dwukrotna złota medalistka igrzysk paraolimpijskich w Turynie, dokonała następującego wyboru


Laureaci Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2008


Zakład Pracy Chronionej - Przedsiębiorstwo Simet S.A. z Jeleniej Góry

Z uzasadnienia Kapituły: Członkowie Kapituły uznali, że Przedsiębiorstwo Simet S.A jest nowoczesnym producentem osprzętu elektronicznego, bardzo dobrze przygotowanym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firmę wyróżnia duża liczba osób niepełnosprawnych na kierowniczych stanowiskach – 45 osób. Na szczególne uznanie zasługuje również fakt, iż w przedsiębiorstwie Simet ponad 50 pracowników posiada schorzenia specjalne. Firma udowodniła, że zatrudniając siedemdziesiąt procent osób niepełnosprawnych można być producentem liczącym się na rynku krajowym i europejskim.


Otwarty Rynek Pracy - Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. z Radomia

Z uzasadnienia Kapituły: Kapituła przyznając tytuł Lodołamacza w tej kategorii pragnie zwrócić uwagę na wysoki współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi. Osobom z niepełnosprawnością psychiczną szczególnie trudno powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki pracy w Gospodzie Jaskółeczka powrót ten jest znacznie łatwiejszy i trwa krócej. Kapituła doceniła również fakt, iż firma w krótkim czasie osiągnęła sukces ekonomiczny i środowiskowy.


Pracodawca Nieprzedsiębiorca - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi

Z uzasadnienia Kapituły: Za przełamywanie barier i oporów społecznych wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po kryzysie psychicznym, oraz nowatorstwo, kreatywność i odpowiedzialną politykę w zakresie ich integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. Kapituła zwraca uwagę, iż TPN z Łodzi wyróżnia konsekwencja w działaniu, zaś kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi stanowi wzór do naśladowania dla innych podobnych instytucji.


Pracodawca Osoba Niepełnosprawna - Andrzej Rudek, właściciel NZOZ „Rudek” Gabinet Rehabilitacji Medycznej

Z uzasadnienia Kapituły: Zatrudnia 54 osoby w tym 11 niepełnosprawnych (również osoby niewidome). Aktywnie udziela się również w działalności charytatywnej. Jak sam mówi: Jestem zadowolony, że zdecydowałem się na samodzielną działalność, dzięki której mogę sam realizować swoje marzenia, a także pomóc innym dając im pracę. Kapituła uznała, iż Pan Andrzej Rudek jest przykładem osoby niepełnosprawnej, która wyróżniając się kreatywnością i inicjatywą, nie tylko sam jest aktywny zawodowo, ale stwarza również możliwość aktywizacji innym niepełnosprawnym.


Zakład Aktywności Zawodowej - „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja

Z uzasadnienia Kapituły: Pensjonat i restauracja „U Pana Cogito” jest modelowym przykładem przedsiębiorstwa, które prowadzi skuteczną rehabilitację zawodową osób chorujących psychicznie. Praca i bezpośredni kontakt pracownika z klientem pozwala czuć się potrzebnym, daje szanse zaistnienia w innej niż dotąd roli, co w rezultacie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższym środowisku. Kapituła szczególnie doceniła fakt, iż działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” przełamuje opór pracodawców przed zatrudnianiem osób ze schorzeniami natury psychicznej i stanowi wzór oraz inspirację do powstawania innych podobnych miejsc.

Super Lodołamacz - Stowarzyszenie Nautica Centrum Turystyki Podwodnej

Z uzasadnienia Kapituły: Kapituła wyróżniła Stowarzyszenie „Nautica” za nowatorską działalność na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, od 10 lat prowadzi ono bowiem naukę nurkowania dla tej grupy osób. Forma działalności przyjęta przez Stowarzyszenie Nautica jest przykładem niekonwencjonalnego podejścia do problemów niepełnosprawnych. Na basenie, czy w bazach nurkowych Centrum Turystyki Podwodnej „Nautica” nikogo nie dziwi już widok pozostawionych na brzegu wózków inwalidzkich lub kul, a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w biurach firmy „Nautica” w Krakowie i Warszawie stało się naturalną konsekwencją prawdziwej integracji.

Lodołamacz Specjalny - Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Z uzasadnienia Kapituły: Fundacja św. Brata Alberta, którą ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski założył w 1987 r. i którą kieruje nadal, obejmuje codzienna opieką 1200 osób niepełnosprawnych. Pomaga im w pełnym powrocie do życia poprzez tworzenie domów stałego pobytu zwanych Schroniskami dla Niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego pobytu i ośrodków adaptacyjnych, a także szkół i przedszkoli integracyjnych. Doskonale sprawdza się jako menadżer tych placówek. Jest osobą wymagającą od innych, przede wszystkim zaś od siebie. Swoim życiem daje przykład setkom osób jak być lepszym, bezkompromisowym, prawym – po prostu być humanistą.
Zwycięzcy regionalni
Oddział Dolnośląski

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z Jeleniej Góry
2 miejsce - IMPEL CLEANING Sp. z o.o z Wrocławia
3 miejsce - Regionalna Spółdzielnia Usług Reha-bilitacyjno-Socjalnych RESURS we Wrocławiu

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Kancelaria obsługi Prawnej i Finansowej WM Lawyers  Sp. z o.o. z Wrocławia
2 miejsce - ABC- SERVICE Sp. z o.o. z Wrocławia
3 miejsce - KONSALNET ZACHÓD Sp. z o.o. z Wrocławia

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Politechnika Wrocławska
2 miejsce - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
3 miejsce - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce – Zbigniew Piechociński -  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. z Wrocławia
2 miejsce - Kazimierz Wilk  -  Zarządzanie nierucho-mościami i Doradztwo Księgowe z Jeleniej Góry
3 miejsce - Andrzej Kasprzak - Biuro Ochrony RANGER Sp. z o.o.

Zakład Aktywności Zawodowej:
Nominacja do etapu centralnego: Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II z  siedzibą w Branicach

Lodołamacz Specjalny: Jerzy Borowiec -  Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej

Super Lodołamacz: J.E. Ks bp dr Stefan Regmunt

Oddział Kujawsko-Pomorski

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - „Plast- Farb” Józef Głowiński z Płużnicy
2 miejsce - „Tuchmet” Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej z Tucholi
3 miejsce - Hotel “City” Sp z o.o. z Bydgoszczy

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Przychodnia „Przyjazna” Sp z o.o. w Bydgoszczy
2 miejsce - Sanatorium Uzdrowiskowe „Metalowiec 70” z Inowrocławia
3 miejsce - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wita” Krystyna Jabłońska z Włocławka

Pracodawca Nieprzedsiębiorca
1 miejsce - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
2 miejsce - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
3 miejsce - Straż Miejska w Bydgoszczy
Wyróżnienie: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce - Pani Krystyna Jabłońska NZOZ „Wita” z Włocławka
2 miejsce - Pan Marek Czukiewski FPUH Angoba z Torunia
3 miejsce - Pani Barbara Czwiklińska  Salon Prasowy Maria i Basia

Zakład Aktywności Zawodowej:
1 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
Wyróżnienie: Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach

Lodołamacz Specjalny: Pani Aleksandra Gierej

Super Lodołamacz: Regionalny Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

Oddział Łódzki

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - „Pokój” Spółdzielnia Elektrotechniczna z Łodzi
2 miejsce - SIZEI Spółdzielnia Inwalidów Zakład Ele-mentów Indukcyjnych ze Skierniewic oraz PPH „Stoptex”  Zpchr z Krzyżanowa
3 miejsce - „Laser Sinex” Sp. z o.o. Zpchr

Otwarty Rynek:
Nominacja do etapu centralnego: WITAR Wiatrak Tyble Sp. z o.o. z  Sokolnik

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi
2 miejsce - Uniwersytet Łódzki
3 miejsce - „Nasza Galeria” przy Stowarzyszeniu „Studio Integracji” oraz Urząd Statystyczny w Łodzi

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce - GKI Zdrowie – Grzegorz Kałębasiak  z Kutna
2 miejsce - Wandamed  z Łodzi
3 miejsce - Pub Dwie Dłonie Łodzi
Wyróżnienie: Bagracz – Trans Barbara Szczesna z Łodzi

Zakład Aktywności Zawodowej:
Nominacja do etapu centralnego: Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Lodołamacz Specjalny: Pan Redaktor Marek Krzciuk

Super Lodołamacz: „Interserwis”

Oddział Małopolski

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - Fabryka Mebli Ryś sp. z o. o. w Krzywaczce
2 miejsce - Infomax Działowski, Lewicki, Szczepanik sp. jawna w Kielcach
3 miejsce - Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów w Bochni

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Primar L. M. Dudek
Wyróżnienie: Elektrociepłownia Kraków SA

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
2 miejsce - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
3 miejsce – Urząd Gminy w Kluczach

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce – Adam Krzysztofik FHU Kambek Zakład Mechaniki Pojazdowej w Kielcach
2 miejsce - Małgorzata Matyszew z Krakowa
3 miejsce - Forte – Zenon Rozwadowski w Wieliczce

Zakład Aktywności Zawodowej:
1 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja w Krakowie
2 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie

Lodołamacz Specjalny: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Super Lodołamacz: Stowarzyszenie Centrum Turystyki Podwodnej „Nautica” w Krakowie

Oddział Podkarpacki

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - PPUH Elmar sp. z o. o. w Rzeszowie
2 miejsce - Łuksja Spółdzielnia im. Kleeberga w Łukowie
3 miejsce - Ele-comp sp. z o. o. w Rzeszowie

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Pol-Panel sp. z o. o. w Rymanowie
2 miejsce - ZSWKiO Instal Czudec w Pstrągowej
3 miejsce - PPU Inter Tech sp. z o.o. w Lublinie

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
2 miejsce - Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce - Andrzeja Rudek - NZOZ Rudek Gabinet Rehabilitacji Medycznej
2 miejsce - Ryszard Cebula – Hurt - Papier sp. j.
3 miejsce - Walentyna Josińska – Firma Tina

Zakład Aktywności Zawodowej:
1 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie

Lodołamacz Specjalny: siostra Barbara - Stefania Grycman

Super Lodołamacz: Duszpasterstwo Niewidomych przy parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha i św. Stanisława

Oddział Pomorski


Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - IGLOTEX S.A. ze Skórcza
2 miejsce - Spółdzielnia Inwalidów im. Henryka Derdowskiego z Chojnic
3 miejsce - ADMAR II ze Słupska

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Mariusz Wodzyński SEAWAY AGENCY LTD. Z Pruszcza Gdańskiego
2 miejsce - AJ Słupsk ze Słupska
3 miejsce - Akademia Językowa z Gdyni

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Urząd Miasta Słupska
2 miejsce - Uniwersytet Gdański
3 miejsce - Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce - Mariusz Kasicki – właściciel firmy PPH LAKMET

Zakład Aktywności Zawodowej:
Nie przyznano nagród

Lodołamacz Specjalny
: Ks. Prałat Stanisław Łada

Super Lodołamacz: IGLOTEX S.A. ze Skurcza

Oddział Mazowiecki

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - ASO M. Romanowski Spółka Jawna
2 miejsce - Zakład Poligraficzny Waldemar Gnatowski
3 miejsce - Wiepol z Sierpca oraz Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego z Kozienic

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Gospoda Jaskółeczka
2 miejsce - Altix Sp. z o.o.
3 miejsce - ACHTEL Sp. z o.o.

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
2 miejsce - Akademia Podlaska

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce - Zakład Poligraficzny „GROMAL”

Zakład Aktywności Zawodowej:
Nie przyznano

Lodołamacz Specjalny: INVEMER SYSTEM Sp. z o.o.

Super Lodołamacz: Spółdzielnia Inwalidów NOVUM

Oddział Śląski

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - Spółdzielnia Domena
2 miejsce - PW Maxtop S.J.
3 miejsce - Madej & Wróbel sp. z o.o.

Otwarty Rynek:
1 miejsce - Trawipol Sp. z o.o.
2 miejsce - Spetech Sp. z o.o.

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - UM Siemianowice Śląskie
2 miejsce - MOPS Siemianowice Śląskie
3 miejsce - Książnica Beskidzka

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
Nominacja do etapu centralnego: Halina Nowak, wspólnik ZPH Fama

Zakład Aktywności Zawodowej:
1 miejsce - ZAZ Fundacji Nadzieja Dzieci Zakład Poligraficzny
2 miejsce - ZAZ Zakład Usług Pralniczych z Rudy Śląskiej
3 miejsce - ZAZ Introligatorsko Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki

Lodołamacz Specjalny: Edyta Świątczak-Gurzęda

Super Lodołamacz: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Oddział Wielkopolski

Zakład Pracy Chronionej:
1 miejsce - ZPC „Glutenex”Andrzej Kawa Zakład Pracy Chronionej z Sadów pod Poznaniem
2 miejsce - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Max –Pol” – ZPCH z Rozrażewa
3 miejsce - Spółdzielnia Wielobranżowa USI z Poznania

Otwarty Rynek:
1 miejsce - D. Bońkowski i spółka komandytowa z Poznania
2 miejsce - Przetwórstwo Warzywno Owocowe Gil ze Starego Bojanowa
3 miejsce - Asta Net Małdziński, Ryczek Spółka Jawna z Piły

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
2 miejsce - Urząd Miasta Cybinka

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
1 miejsce - Firma Romi – Romana Grzesiewicza z Poznania
2 miejsce - Firma Adaptacja Samochodów Henryka Centały z Poznania
Zakład Aktywności Zawodowej:
1 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie
2 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie

Lodołamacz Specjalny: Mariusz Łasiński

Super Lodołamacz: Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. - Agacie Rappe i Julii Szubert

Etap Warmińsko-Mazurski

Zakład Pracy Chronionej
:
1 miejsce - Spółdzielnia Warmińska z Lidzbarka Warmińskiego
2 miejsce - Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów  „Warmia” w Ornecie

Otwarty Rynek:
Nominacja do etapu centralnego: „Gold-Tom” Tomasz Bednarski z Ostródy

Pracodawca Nieprzedsiębiorca:
1 miejsce - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski
2 miejsce - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie
3 miejsce - Urząd Miejski w Piszu

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
Nie przyznano nagród.

Zakład Aktywności Zawodowej:
1 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej Kamionek Wielki
2 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
3 miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie

Lodołamacz Specjalny: Tadeusz Milewski

Super Lodołamacz
: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Galeria
_dsc2882.jpg
 _dsc3063.jpg

Galę Finałową zaszczyciło swoją obecnością prawie 300 gości m.in. dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Patron Honorowy Trzeciej Edycji Konkursu  Pani Maria Kaczyńska, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.

simet_2.jpg
 gospoda_jaskeczka_4.jpg

Zwycięzcą Konkursu Lodołamacze 2007 w kategorii "Zakład Pracy Chronionej" została firma Simet.

 Spośród nominownych w kategorii "Otwarty Rynek" uznanie Kapituły zdobyła "Gospoda Jaskółeczka"..
tpn_4.jpg
 andrzej_rudek_3.jpg

W kategorii "Pracodawca Nieprzedsiębiorca" Laur Lodołamacza zdobyło Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

 

Andrzej Rudek, właściciel NZOZ "Rudek" Gabinet Rehabilitacji Medycznej, odebrał statuetkę w Kategorii Pracodawca Osoba Niepełnosprawna.

u_pana_cogito.jpg
 nautica_6.jpg
Barbara Pokorny, Przewodnicząca Rady Krajowej POPON wręcza statuetkę i pamiątkowy dylom najlepszemu Zakładowi Aktywizacji Zawodowej, Restauracja i Pensjonat "U Pana Cogito".
 Stowarzyszenie "Nautica" Centrum Turystyki Podwodnej, odebrało w 2008 roku Statuetkę Superlodołamacza.
ks._tadeusz_iaskowiczzaleski_11.jpg
 zdjcie_zbiorowe_1.jpg

Tytuł Lodołamacza Specjalnego przypadł w 2008 roku ks. Tadeuszowi Isakowiczowi - Zalewskiego, założycielowi Fundacji św. Brata Alberta.

 Laureaci Konkursu Lodołamacze 2008, Maria Kaczyńska, Patron Honorowy Konkursu, oraz członkowie Kapituły Konkursu.
_dsc3157.jpg
 _dsc3245.jpg
Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się aukcja obrazów wykonanych przez niepełnosprawnych artystów, której dochód w całości został im przekazany.
 Na koniec Gali wystąpił zespół złożony z aktorów "Teatru Komedia" wraz jego dyrektorem Tomaszem Dutkiewiczem.
_dsc3186.jpg
 4.jpg
.
 
Patronat Honorowy
<< « start < wstecz 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 3034 - 3042 z 3233