Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011

Wersja dla osób niedowidzących


Lodołamacze 2011
Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Zgodnie z zapisami Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkami rodziny są:

Jak długi jest urlop macierzyński?

Jak długi jest urlop macierzyński?

Obecnie pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

Czy w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują wolne dni na poszukiwanie nowej pracy?

Czy w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują wolne dni na poszukiwanie nowej pracy?

W przypadku co najmniej 2 tygodniowego wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje płatne jak wynagrodzenie zwolnienie ...

Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego

Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego?

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

Czy można zrezygnować z urlopu macierzyńskiego

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Należy pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzedni okres zatrudnienia.

<< « start < wstecz 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 3052 - 3060 z 3233