Startarrow O konkursie

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni

Informacja o Konkursie Lodołamacze

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.


Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XI edycja.


Istota Konkursu Lodołamacze:

 • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
 • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
 • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.


Adresaci Konkursu
Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.


Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.


Etapy Konkursu

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2016.

 

Kategorie konkursowe

 • Zatrudnienie Chronione - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
 • Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy
 • Lodołamacz Instytucja- instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej


Kategorie dodatkowe
Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu
Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych


Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

 • 2006 r. 201 pracodawców,
 • 2007 r. 267 pracodawców,
 • 2008 r. 342 pracodawców,
 • 2009 r. 386 pracodawców,
 • 2010 r. 369 pracodawców,
 • 2011 r. 350 pracodawców,
 • 2012 r. 330 pracodawców,
 • 2013 r. 375 pracodawców,
 • 2014 r. 400 pracodawców.
 • 2015 r. 414 pracodawców.

 


Kontakt w sprawie Konkursu: tel.: 61 875 09 56, e-mail:
Kontakt dla mediów : Anna Węgrzynowicz tel.: 502 198 977, e-mail:
LODOŁAMACZE – lata ubiegłe
 
Lodołamacze 2014 logo_lodolamacze.jpg

Uroczysta Gala kończąca Etap Centralny odbyła się 08.10.2014 r. , na Zamku Królewskim w Warszawie.
.
 
 Lodołamacze laureaci 214 POPON

LAUREACI KONKURSU 2013

 

 

Prowadząca Grażyna Torbicka

Prezes POPON Pan Jan Zając

 


 


 


 


 

 


 

Malwina Kusior

 

Grażyna BrodzińskaLodołamacze 2013
 
logo_lodolamacze.jpg

Podobnie jak w latach ubiegłych w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Lodołamacze. Pracodawcom wrażliwym społecznie i zatrudniającym osoby niepełnosprawne wręczono prestiżowe statuetki LODOŁAMACZ 2013.
 
 Lodołamacze laureaci 214 POPON

LAUREACI KONKURSU 2013

Przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiej prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Prezes POPON Pan Jan Zając

 

Nasi Ambasadorowie: Zbigniew Zamachowski – ambasador ogólnopolski, Jacek Stachursky – ambasador regionu śląskiego, Alicja Majewska – ambasador regionu mazowieckiego

 

Prowadzący Przemysław Babiarz

 

Zbigniew Zamachowski – Ogólnopolski Ambasador konkursu LODOŁAMACZE

 

Małgorzata Walewska podczas występu

 

 

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia Państwowe. Odznaczenia wręczył wicewojewoda Pan Dariusz Piątek. Wyróżnienia przyznano za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, za działalność społeczną i charytatywną

 

Waldemar Malicki podczas występu

 

Joanna i Dariusz Popławscy – Mistrzowie Polski w tańcu sportowym niewidomych i słabowidzących

 
Lodołamacze 2012 logo_lodolamacze.jpg

 


statuetki.jpg

LODOŁAMACZE – STATUETKI

 

 

AMBASADOR KONKURSU

01.jpg02.jpg

 

 
LAUREACI KONKURSU 2012
03.jpg 
 
 
04.jpgProwadzący uroczystość – MACIEJ KURZAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artyści na Gali Lodołamaczy 2012 – ZBIGNIEW WODECKI

07.jpg 08.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuetki wręczali m.in.: Krzysztof Ziemiec (TVP) Jadwiga Sztabińska (Redaktor Naczelna Dziennika Gazety Prawnej), Mietek Szcześniak (wokalista)

07.jpg 08.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lodołamacze 2011 logo_lodolamacze.jpg

 

09.jpg

Statuetkę LODOŁAMACZ SPECJALNY 2011 otrzymała Małgorzata Wyszyńska i Redakcja „Wiadomości".

Nagrodę wręczyli: Zbigniew Zamachowski - Ambasador Konkursu LODOŁAMACZE,  Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając i Katarzyna Rogowiec - medalistka igrzysk paraolimpijskich i mistrzostw świata.

 

10.jpg

 

Laureaci konkursu 2011 oraz osoby wręczające nagrody:

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Bartosz Arłukowicz,

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania - Elżbieta Radziszewska,

Główny Inspektor Pracy - Anna Tomczyk,

Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz,

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wojciech Skiba,

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Kapituły Konkursu – Marek Plura,

Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - ks. Stanisław Jurczuk,

Krzysztof Ziemiec - dziennikarz Telewizji Polskiej,

Emilian Kamiński - aktor, twórca "Teatru Kamienica",

Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - Barbara Pokorny,

Prezes Zarządu Krajowego POPON - Jan Zając.

 

11.jpg 12.jpg
Recital Michała Bajora Pokaz mody – kreacje Ewy i Piotra Krajewskich

13.jpg 

Koncert zespołu „Budka Suflera”

 

Lodołamacze 2010 logo_lodolamacze.jpg
14.jpg 15.jpg
16.jpg W dniu 8 czerwca, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w gali finałowej konkursu LODOŁAMACZE uczestniczyło ponad 300 osób.
Laureaci Lodołamaczy 2010  17.jpg
Lodołamacze 2009 logo_lodolamacze.jpg

Na gali finałowej konkursu Lodołamacze w Łazienkach Królewskich gościliśmy ponad 300 osób. Wśród nich byli politycy, przedstawiciele, organizacji pozarządowych, kultury i mediów – m.in. Patron Honorowy Konkursu, Pani Maria Kaczyńska, Ambasador Konkursu – Małgorzata Kożuchowska i wiele innych znanych osobistości.

18.jpg 19.jpg
20.jpg 21.jpg

 
Lodołamacze 2008 logo_lodolamacze.jpg

Galę finałową zaszczyciło swoją obecnością prawie 300 gości m.in. dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W gali uczestniczyła także Pani Maria Kaczyńska, Patron Honorowy Trzeciej Edycji Konkursu oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.

22.jpg 23.jpg
 

 

 
Lodołamacze 2007 logo_lodolamacze.jpg

Na gali finałowej gościliśmy ponad 250 osób. Patronem Honorowym drugiej edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie była Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Pani Maria Kaczyńska.

24.jpg 25.jpg

 

 
Lodołamacze 2006 logo_lodolamacze.jpg

Galę finałową zaszczyciło swoją obecnością ponad 200 gości m.in. Marek Jurek, Marszałek Sejmu, Genowefa Wiśniowska, Wicemarszałek Sejmu oraz Paweł Wypych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

26.jpg