Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Konkurs Lodołamaczy rozpoczęty! Informuje Głos Wielkopolski, jeden z patronów medialnych Lodołamaczy
Już po raz dziewiąty ruszył konkurs dla firm i pracodawców wrażliwych społecznie, którzy nie boją się zatrudniać osób z niepełnosprawnością.

 
 

Lodołamacze to konkurs, organizowany od 2006 roku, dla pracodawców wrażliwych społecznie. Czyli takich, którzy zatrudniają i są zaangażowani w problematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zaprasza do konkursu te firmy, które tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

 

- W zeszłym roku w konkursie w regionie wielkopolskim wzięło udział 69 firm. Cieszy nas to, że z roku na rok przybywa takich pracodawców - tłumaczy Anna Skupień z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Firmy można zgłaszać do 15 sierpnia. Instytucje biorące udział w konkursie mogą zostać wyróżnione w trzech kategoriach: zatrudnienia chronione, przedsiębiorcy otwartego rynku, pracodawcy niebędące-go przedsiębiorcą, oraz dwóch dodatkowych: Superlodołamacza i Lodołamacza Specjalnego. Patronat honorowy nad konkursem objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

 

W zeszłym roku nagrodzeni zostali między innymi Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń" ze Słupcy, firma Komputronik S.A. i Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

 

Podczas trwania konkursu organizatorzy chcą zachęcić do zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przełamać stereotypy i uprzedzenia związane z ich zatrudnianiem.

 

Źródło: Głos Wielkopolski

 

 POPON logo Lodołamcze