Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Dobrzy pracodawcy mogą liczyć na prestiżowe nagrody
Lodołamacze ruszyły w stronę finału IX edycji Konkursu dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Podsumowanie - 8 października br.

Celem konkursu - w ramach kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest nagrodzenie firm, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w problematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Lodołamacz to firma, która przełamuje stereotypy i uprzedzenia oraz integruje osoby niepełnosprawne, a także wyróżnia się ciągłym podnoszeniem warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pracodawcy - firmy, instytucje, organizacje - bez względu na reprezentowaną branżę i wielkość. Pracodawcy mogą startować w trzech kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek oraz Instytucja.


DZIENNIK_LODZKI_POPON_Lodolamacze_Lodz_2013

Konkurs rozpoczął się 16 kwietnia. Na formularze zgłoszeniowe organizatorzy czekają do 15 sierpnia br. Etapy regionalne zakończone zostaną uroczystymi galami w 9 miastach kraju, w tym w Łodzi. Gala Ogólnopolska zorganizowana zostanie 8 października w Warszawie. Szczegółowych informacji udziela Anna Skupień - e-mail: , telefon 502-198-977.

 


PIP promuje

Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizuje Państwowa Inspekcja Pracy. W ten sposób PIP chce promować pracodawców, którzyorganizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs ma budować pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.


W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy (niezależnie od rodzaju działalności oraz formy własności), którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach: do 50 zatrudnionych, od 51 do 250 i powyżej 250 zatrudnionych.


Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który zgłosi chęć udziału w konkursie lub zostanie zgłoszony przez: okręgowego inspektora pracy, organizację pracodawców, związek zawodowy lub organizację społeczną, działającą na rzecz ochrony pracy.


Pierwszy etap konkursu - zgłoszenia zakładów do 31 lipca - odbywa się na szczeblu regionalnym. Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach mogą być typowani - do 15 września - do etapu drugiego, ogólnokrajowego.


Drugi etap konkursu odbywa się na szczeblu ogólnokrajowym. Kapituła konkursu do 15 października dokona zweryfikuje i oceni dokumentację nadesłaną przez okręgowe komisje konkursowe i przedłoży kandydatury najlepszych pracodawców Głównemu Inspektorowi Pracy, przyznającemu główne nagrody i wyróżnienia.


Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz regulamin i ankietę można uzyskać w okręgowych inspektoratach pracy lub na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl.


Autor: Marek Niedźwiecki

Źródło: Dziennik Łódzki