Startarrow Etap centralny arrow Aktualności arrow TVP Warszawa: ZHP i Irena Santor wśród Laureatów X Edycji Konkursu Lodołamacze

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyTVP Warszawa: ZHP i Irena Santor wśród Laureatów X Edycji Konkursu Lodołamacze
Drużyny ZHP „Nieprzetarty Szlak” i piosenkarka Irena Santor - są wśród laureatów X edycji konkursu „Lodołamacze”. Uhonorowano też firmy i instytucje, które przełamują uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 


(fot. arch. TVP)


Uroczysta gala konkursu, pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie.


Statuetki przyznawano w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy, instytucja. W każdej były honorowane trzy miejsca.


W kategorii „zakład pracy chronionej” I miejsce i Statuetkę „Lodołamacza 2015” otrzymała Chojnicka Spółdzielnia Socjalna, która ma wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze schorzeniami specjalnymi. W 2014 r. otworzyła w mieście drugi punkt i dała kolejne stanowiska pracy. Firma zwraca uwagę na przystosowanie stanowisk pracy i infrastrukturę dla potrzeb swoich niepełnosprawnych pracowników, integruje ich społecznie i zawodowo.


II miejsce zajęła i srebrny medal otrzymała Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel, która działa od 1952 r. i zatrudnia 136 pracowników, z których 80 proc. to osoby niepełnosprawne, a zdecydowana większość to osoby niewidome i niedowidzące. Brązowy medal trafił do Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych Elsin, zajmującej się produkcją szczotek i pędzli. To jeden z najstarszych zakładów pracy chronionej; zatrudnia 72 osoby niepełnosprawne, z czego 21 ze schorzeniami specjalnymi, osoby niewidome i słabowidzące.


W kategorii „Otwarty Rynek” statuetkę „Lodołamacza” otrzymała firma Spinko z Leszna. Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę na ogromny wysiłek, jaki firma wkłada w zatrudnianie osób niepełnosprawnych - mimo utraty statusu zakładu pracy chronionej. Pracują tu zarówno osoby niepełnosprawne ruchowo, jak i intelektualnie.


II miejscem uhonorowano firmę Tabemax z Białych Błot, która działa w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. 88 osób spośród liczącej ponad 200 pracowników załogi to osoby niepełnosprawne; są zatrudniane zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych jak i pracowniczych. III miejsce zajęła Piekarnia Stanisław Kibało z Wrocławia - pracownicy niepełnosprawni zatrudniani są tu na stanowiskach równorzędnych z pracownikami nieposiadającymi orzeczeń o niepełnosprawności i innych ograniczeń.


W kategorii „Instytucja” Lodołamacza 2015 otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który od 2002 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne (obecnie wśród kadry merytorycznej jest 28 osób niepełnosprawnych) i dokłada starań, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom kształcenia. W ub.r. studiowało tu 296 studentów niepełnosprawnych.


II miejsce zajęło Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, zajmujące się kompleksową rehabilitacją i terapią m.in. dzieci oraz młodzieży. III miejscem uhonorowano Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, który zatrudnia osoby w różnym stopniu niepełnosprawne i likwiduje bariery w dostępie do urzędu.


„Lodołamacz Specjalny” dla Ireny Santor

„Lodołamacz Specjalny” przyznano Irenie Santor - za wspieranie utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych. Santor przywitano na gali owacją na stojąco. -Ja naprawdę, bez kokieterii, nie robię nic poza tym, że jestem czasem komuś potrzebna - powiedziała wyraźnie wzruszona, odbierając statuetkę „Lodołamacza”.


Oprócz tego podczas gali przyznano statuetkę „Super Lodołamacza”. Z rąk prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy odebrali ją przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego za działalność jego gromad zuchowych i drużyn harcerskich „Nieprzetarty Szlak”. Jak wyjaśniono, włączają one do społeczności harcerskiej dzieci i młodzież wyłączoną z normalnego życia w społeczeństwie, izolowaną przez swe deficyty czy trudności z dostosowaniem do norm społecznych.


Laureatom gratulowała prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. -To państwa wrażliwa postawa i to, że stwarzacie dobry klimat dla pracy osób niepełnosprawnych sprawia, że przełamywane są bariery i sprawia to, że wspólnie z osobami niepełnosprawnymi się integrujemy - powiedziała.


Dodała, że szczególnie chce pogratulować ZHP: -Bardzo się cieszę, że wraz z niepełnosprawnymi kolegami, koleżankami tworzycie przestrzeń dla aktywności harcerskiej poprzez działalność drużyn i gromad „Nieprzetartego Szlaku”. Wasza bezinteresowność i to, że skupiacie uwagę na rzeczywistych potrzebach osób niepełnosprawnych, zasługują na najwyższe uznanie - powiedziała i podkreśliła, że nagrody przyznano nie tylko za konkretne rozwiązania, ale też za rozszerzanie wiedzy o tym, iż osoby z niepełnosprawnościami mają swoje prawa oraz marzenia i powinny móc je realizować.


Początki konkursu przypomniał prezes Polskiej Organizacji Polskiej Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) Jan Zając. -Ideą konkursu miało być „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy - mówił.


Jak dodał, po 10 edycjach słowo „Lodołamacz” nabrało nowego, pozytywnego znaczenia - to osoba, firma lub instytucja, która jest wzorem i przewodnikiem po etycznym i wrażliwym społecznie biznesie. -Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że mamy w Polsce całą armadę Lodołamaczy, która zmienia postrzeganie osób niepełnosprawnych na rynku pracy - podkreślił.


Konkurs „Lodołamacze” organizowany od 2006 r. ma na celu przełamywanie uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Podczas pierwszego kapituły w całej Polsce wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym wybierani są ogólnopolscy Lodołamacze. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona przez POPON.


Źródło: PAP