Startarrow Etap centralny arrow Aktualności arrow TVP Info: Harcerze z ZHP i Irena Santor wśród laureatów Lodołamaczy 2015

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyTVP Info: Harcerze z ZHP i Irena Santor wśród laureatów Lodołamaczy 2015
Drużyny ZHP „Nieprzetarty Szlak” i piosenkarka Irena Santor znaleźli się wśród laureatów X edycji konkursu „Lodołamacze”. Uhonorowano też firmy i instytucje, które przełamują uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uroczysta gala konkursu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 


Zobacz materiał filmowy


„Lodołamacz Specjalny” przyznano Irenie Santor za wspieranie utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych. Santor przywitano na gali owacją na stojąco. – Ja naprawdę, bez kokieterii, nie robię nic poza tym, że jestem czasem komuś potrzebna - powiedziała wyraźnie wzruszona, odbierając statuetkę „Lodołamacza”.


Oprócz tego podczas gali przyznano statuetkę „Super Lodołamacza”. Z rąk prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy odebrali ją przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego za działalność jego gromad zuchowych i drużyn harcerskich „Nieprzetarty Szlak”. Jak wyjaśniono, włączają one do społeczności harcerskiej dzieci i młodzież wyłączoną z normalnego życia w społeczeństwie, izolowaną przez swe deficyty czy trudności z dostosowaniem do norm społecznych.


Statuetki przyznawano w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy, instytucja. W każdej były honorowane trzy miejsca. W kategorii „zakład pracy chronionej” I miejsce i Statuetkę „Lodołamacza 2015” otrzymała Chojnicka Spółdzielnia Socjalna, która ma wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze schorzeniami specjalnymi.


II miejsce zajęła i srebrny medal otrzymała Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel, która działa od 1952 r. i zatrudnia 136 pracowników, z których 80 proc. to osoby niepełnosprawne, a zdecydowana większość to osoby niewidome i niedowidzące.


Brązowy medal trafił do Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych Elsin, zajmującej się produkcją szczotek i pędzli. To jeden z najstarszych zakładów pracy chronionej zatrudnia 72 osoby niepełnosprawne, z czego 21 ze schorzeniami specjalnymi, osoby niewidome i słabowidzące.

Kategoria „otwarty rynek”

W kategorii „otwarty rynek” statuetkę „Lodołamacza” otrzymała firma Spinko z Leszna. Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę na ogromny wysiłek, jaką firma wkłada w zatrudnianie osób niepełnosprawnych, mimo utraty statusu zakładu pracy chronionej. Pracują tu zarówno osoby niepełnosprawne ruchowo, jak i intelektualnie.


II miejscem uhonorowano firmę Tabemax z Białych Błot, która działa w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. 88 osób spośród liczącej ponad 200 pracowników załogi to osoby niepełnosprawne. III miejsce zajęła Piekarnia Stanisław Kibało z Wrocławia - pracownicy niepełnosprawni zatrudniani są tu na stanowiskach równorzędnych z pracownikami nieposiadającymi orzeczeń o niepełnosprawności i innych ograniczeń.


Kategoria „Instytucja”

W kategorii „Instytucja” Lodołamacza 2015 otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który od 2002 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne i dokłada starań, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom kształcenia.


II miejsce zajęło Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, zajmujące się kompleksową rehabilitacją i terapią m.in. dzieci oraz młodzieży. III miejscem uhonorowano Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, który zatrudnia osoby w różnym stopniu niepełnosprawne i likwiduje bariery w dostępie do urzędu.


Laureatom gratulowała prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. "To państwa wrażliwa postawa i to, że stwarzacie dobry klimat dla pracy osób niepełnosprawnych sprawia, że przełamywane są bariery i sprawia to, że wspólnie z osobami niepełnosprawnymi się integrujemy" - powiedziała.

Źródło: PAP, TVP Info