Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2012 arrow Małżonka Prezydenta na Gali Lodołamacze 2015

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyMałżonka Prezydenta na Gali Lodołamacze 2015


Szczególnym zaszczytem dla organizatorów tegorocznego Konkursu Lodołamacze: Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON była obecność Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy na tegorocznej,  uroczystej, jubileuszowej Gali Lodołamacze 2015. Obecność tak znamienitego Gościa była wyróżnieniem również dla wszystkich odbierających statuetki, a jednocześnie motywacją do jeszcze większego wysiłku na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie Lodołamacze. Jubileuszowa edycja Konkursu pokazała, że pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne to grupa wrażliwa społecznie, odpowiedzialna i osiągająca sukces w swojej branży. Taki właśnie obraz ma kształtować Kampania Lodołamacze i taki jest jej cel. To właśnie ten pozytywny obraz warunkuje obecność znaczących gości, przychylność mediów, czy udział gwiazd w promowaniu i ambasadorowaniu Konkursowi a w konsekwencji pozytywny stosunek osób decydujących o istotnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne sprawach.


Na stronie www.popon.pl mogliście Państwo śledzić na bieżąco relacje pojawiające się w trakcie trwania całej Kampanii w prasie, radiu i telewizji. Poniżej kilka najważniejszych relacji, z mediów budujących opinię publiczną, a także innych.


Relacje mediów z Ogólnopolskiej Gali LODOŁAMACZE 2015. Po kliknięciu w obrazek można obejrzeć, wysłuchać bądź przeczytać relację.


Zobacz również:

Laureaci Konkursu Lodołamacze 2015

Zdjęcia z Gali Ogólnopolskiej

https://www.facebook.com/POPON/timeline/

http://www.popon.pl/