Startarrow Press room arrow Media o nas arrow Niepełnosprawni.pl: Trzy nowe kategorie w konkursie Lodołamacze

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Niepełnosprawni.pl: Trzy nowe kategorie w konkursie Lodołamacze
Trzy nowe kategorie wprowadzono w tym roku do 12. edycji konkursu „Lodołamacze”: przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier – poinformowano w Krakowie podczas regionalnej inauguracji konkursu.W Krakowie odbyła się w piątek, 7 lipca, regionalna inauguracja konkursu i kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.


Zatrudnienie jest trendy

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, „Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie pokazują, że człowiek z niepełnosprawnością może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.


Od 12 lat organizujemy ten konkurs, jest on poświęcony pracodawcom, którzy mają większą wrażliwość społeczną niż ogół naszego społeczeństwa. Konkurs ma promować tworzenie nowych stanowisk pracy, organizowanie pracy w sposób lepszy niż jest to w standardzie, ma dawać pozytywny przykład – powiedział prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając.


Jak przypomniał, hasło konkursu brzmi: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest trendy”.


Powoli udaje nam się przebić do świadomości społecznej Polaków, że jest to hasło prawdziwe – podał prezes.


Nowe kategorie konkursu

W ramach konkursu pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja. Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.


Nowe kategorie:

  • Przyjazna przestrzeń - dotyczy obiektów, przestrzeni publicznych i komunikacyjnych, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Zdrowa Firma - dotyczy pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników.
  • Dziennikarz bez barier - promowani będą dziennikarze, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami z niepełnosprawnością i ich zatrudnianiem.


Przełamać lody

Konkurs „Lodołamacze” organizowany jest corocznie od 2006 r. W dotychczasowych 11 edycjach konkursu przyznano ponad 550 tytułów Lodołamacza, w konkursie wzięło udział blisko 4 tys. uczestników.


We wrześniu będą miały miejsce cztery regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolscy laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.


Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.Autor: PAP

Źródło: niepelnosprawni.pl