Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Pion: Lodołamacze 2018

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyPion: Lodołamacze 2018
Od 7 maja do 31 lipca 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie „Lodołamacze 2018”.

 

 

 

Jego Organizatorzy od 13 lat nagradzają pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami i podejmujących różne inicjatywy. Konkursowi towarzyszy kampania społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” mająca na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

 

Przystąpienie do konkursu jest nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej. Pokazuje ono również elastyczność w działaniu i nowoczesne podejście do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

 

 Zgłoszenia do udziału w konkursie „Lodołamacze 2018” przyjmowane są w następujących kategoriach: 

- Zatrudnienie Chronione 

- Otwarty Rynek Pracy 

- Instytucja 

- Przyjazna Przestrzeń 

- Zdrowa Firma 

- Dziennikarz bez Barier 

 

Honorowym Patronatem konkurs objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego - wyłaniającego laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralnego - w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2018.

 

Ponadto na laureatów bieżącej 13 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2018 zwycięscy wyróżnienizostaną podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 27 września 2018 w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

Źródło: pion.pl/