Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca
Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca


  • 23 sierpnia o godzinie 13:00 w restauracji Hotelu Rzymskiego, al. K. Marcinkowskiego, 22 61-827 Poznań 

  • 27 sierpnia o godzinie 13:00 w siedzibie firmy PPH WADEX SA, ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

  • 28 sierpnia o godzinie 13:00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

  • 4 września o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Restauracjo Co w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38