Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Uniwersytet Śląski: CINiBA nagrodzona w konkursie Lodołamacze 2018

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyUniwersytet Śląski: CINiBA nagrodzona w konkursie Lodołamacze 2018
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka znalazło się wśród laureatów etapu regionalnego konkursu Lodołamacze 2018, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii przyjazna przestrzeń publiczna. Nagrody etapu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego wręczono podczas gali, która odbyła się 5 września 2018 roku w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


Nagrodami honorowane są osoby, firmy, instytucje, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Kapituła konkursu doceniła wspólną książnicę Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Lista laureatów dostępna jest na stronie: www.lodolamacze.info.pl.


Konkurs rozstrzygany jest na dwóch etapach: regionalnym oraz centralnym, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2018. Ogólnopolska gala odbędzie się 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.