Startarrow Etap regionalny arrow Pomorski arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Pomorski

 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
 • Wieczesław Augustyniak – Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
 • Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Beata Wachowiak Zwara – Pełnomocnik Miasta Gdynia
 • Marlena Waruszewska-Jewsienia  – Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Miasta Sopotu