Startarrow Etap regionalny arrow Małopolski arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Małopolsko-Świętokrzyski

 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Jacek Krupa– Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Wojciech Lubawski  – Prezydent Miasta Kielce
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Jerzy Fedorowicz – Senator RP
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP
 • Małgorzata Wassermann – Poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Tadeusz Fic – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
 • ks. mgr Bogdan Kordula – Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 • Karol Pytlarski – MOPS w Krakowie
 • Marek Kęskrawiec – Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego
 • Antoni Matyasik –Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON