Startarrow Etap regionalny arrow Mazowiecki arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Oddział Mazowiecki

  • Zdzisław-Sipiera - Wojewoda Mazowiecki
  • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy
  • Elżbieta Bogucka - Dyrektor O/Mazowieckiego PFRON
  • Elżbieta Lipińska - Okręgowy Inspektor Pracy
  • Barbara Borys-Damięcka - Senator RP
  • Joanna Fabisiak - Poseł na Sejm RP
  • Tomasz Sieradz - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
  • Tadeusz Szczepański - Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych