Startarrow Niepełnosprawność – na co dzień – fakty i mity arrow Przydatne linki

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


Przydatne linki

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
00-107 Warszawa, ul. Próżna 12a,
tel. (0-22) 620-32-02,

www.popon.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jest funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13,
(0-22) 50-55-500

www.pfron.org.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

W jego ramach, sprawami osób niepełnosprawnych zajmuje się Pełnomocnik Rządu ds. osób Niepełnosprawnych oraz Biuro Osób Niepełnosprawnych.
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5,
tel. (0-22) 661-10-00,

www.mpips.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wymierza i pobiera składki na różnego rodzaju ubezpieczenia i świadczenia.
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,
tel. (0-22) 623-30-00

www.zus.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.
00-090 Warszawa, Aleja Solidarności 77,
tel. (0-22) 551-77-00,

www.brpo.gov.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich na rzecz wyrównywania szans.
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a,
tel. (0-22) 536-01-11,

www.niepelnosprawni.pl

Portal Organizacji Pozarządowych

Jest niezależnym źródłem wielu informacji (poradnikowych i branżowych) i wymiany myśli (dyskusje, komentarze, sondy, listy).
00-031 Warszawa
Ul. Szpitalna 5/5
www.ngo.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia

Instytucja zobowiązana do finansowania świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym przez uprawnione jednostki służby zdrowia.
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186,
tel. (0-22) 572-60-00,
www.nfz.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

Instytucja, która stoi na straży przestrzegania w Polsce prawa pracy
00-926 Warszawa
ul. Krucza 38/42
(0-22) 625-47-70
www.pip.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia

Kształtuje politykę państwa w zakresie zdrowia.
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15,
tel. (0-22) 634-96-00,
www.mz.gov.pl