Startarrow Kampania społeczna arrow Po co składa się oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka?

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasador Konkursu
Anita WłodarczykOgólnopolscy Patroni Medialni
Partner


Sponsor

Po co składa się oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka?

Po co składa się oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka?

Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem do lat 4 lub przysługuje mu prawo do korzystania z dwudniowego zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa

Po co składa się oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka?

Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem do lat 4 lub przysługuje mu prawo do korzystania z dwudniowego zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 to zobowiązany on jest do złożenia oświadczenia, czy będzie korzystał z tych uprawnień. Oświadczenie to będzie obowiązywało przez cały okres trwania stosunku pracy. W przypadku zmiany lub utraty uprawnień, zobowiązany jesteś niezwłocznie poinformować o tym swojego pracodawcę. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, z wyżej wymienionych uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.