Startarrow Kampania społeczna arrow Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu...

Wersja dla osób niedowidzących


Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu...

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu urlopowego?

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach zatrudnienia okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zalicza się do okresu pracy, jaki wymagany jest do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych; w tym m. in. prawa do urlopu wypoczynkowego. Jednak okres ten będzie wliczał się do stażu urlopowego dopiero, gdy osoba nabyła już prawo do urlopu wypoczynkowego, a wspomniany okres wpłynie jedynie na wymiar stażu urlopowego, a nie na uzyskanie prawa do urlopu. W sytuacji, gdy nabycie prawa do urlopu miałoby być uzależnione od zaliczenia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczenie, zasiłek nie będzie wliczał się do okresu zatrudnienia dającego prawo do urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm.)