Startarrow Kampania społeczna arrow Ile godzin powinna pracować ON?

Wersja dla osób niedowidzących


Ile godzin powinna pracować ON?

Czas pracy osób niepełnosprawnych reguluje art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten stanowi, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7h na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawnej nie można zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Otóż na podstawie art. 16 tejże ustawy w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę to czas pracy takich osób wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednakże osoba zatrudniona w 8-godzinnym wymiarze godzin na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 powinna otrzymać automatycznie zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, bowiem ósma godzina stanowi godzinę nadliczbową.
Osoba niepełnosprawna ma także prawo do jednej dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm.)