Startarrow Niepełnosprawność – na co dzień – fakty i mity arrow Życie z niepełnosprawnością - jak żyć normalnie i pokonywać trudności dnia codziennego?

Wersja dla osób niedowidzących


Życie z niepełnosprawnością - jak żyć normalnie i pokonywać trudności dnia codziennego?

Być pełnosprawnym to naprawdę żadna zasługa, to dar,

który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany.

Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin

w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie.

Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.

 Richard von Weizacker

 Bez względu na to czy jest się osobą w pełni sprawną, czy może osobą niepełnosprawną warto zastanowić się nad następującym pytaniem: Czy niepełnosprawność  zawsze oznacza wykluczenie z normalnego życia? Czy jednak mimo choroby można starać się realizować swoje pasje, marzenia, aspiracje zawodowe oraz cierpliwie i wytrwale dążyć do postawionych w życiu celów? Od czego zależy to, że niektórym osobom z niepełnosprawnością udaje się przezwyciężyć trudności i pełnić funkcje społeczne? Bardzo często zdarza się, że osoby niepełnosprawne uprawiają takie dyscypliny sportowe, które wydają nam się nieosiągalne dla osób, które utraciły sprawność. A jednak się udaje…

 Oczywisty jest fakt, który mówi, iż odpowiednie przystosowanie się do życia oraz dobre radzenie sobie z trudnościami oraz barierami wynikającymi ze stanu zdrowia człowieka jest uzależnione od uzyskania wewnętrznej równowagi oraz pełnej akceptacji swojego życia oraz swojej osoby.

Jednakże osiągnięcie takiego stanu wewnętrznej równowagi wcale nie jest łatwe, gdyż wymaga dużo pracy nad sobą, nieustannej pracy nad samooceną i poczuciem własnej wartości, a także nauczenia się nowych, adaptacyjnych zachowań. Bardzo ważnym jest także fakt, iż uzyskanie takiej równowagi wewnętrznej wymaga wiele cierpliwości oraz żeby w pełni taki stan osiągnąć potrzeba czasu.

Współczesny świat daje wiele możliwości rozwojowych osobom niepełnosprawnym. Osoby, które utraciły sprawność mogą realizować się w różnych rolach społecznych, zarówno tych społecznych, jak i zawodowych. Każdego dnia możemy spotkać osoby niepełnosprawne, które są dobrymi pracownikami, rodzicami, aktywnymi turystami, a także osobami, które z wielką charyzmą realizują swoje marzenia i pasje. Coraz częściej słyszy się także o osobach niepełnosprawnych, które osiągają sukcesy w sporcie.

Angażowanie się w codzienną aktywność oraz korzystanie z życia wymaga od osób niepełnosprawnych ogromnej determinacji oraz motywacji do ciągłego przezwyciężania barier, które pojawiają się w ich życiu. Do barier, jakie osoby niepełnosprawne spotykają często na swojej drodze należą bariery związane z fizyczno – architektonicznym niedostosowaniem przestrzeni oraz uprzedzenia, stereotypy osób niepełnosprawnych, jakie tkwią w głowach jeszcze wielu ludzi. Pokonanie zarówno barier związanych z architekturą jak i tych z uprzedzeniami wobec osób niepełnosprawnych jest przepustką oraz zachętą dla niepełnosprawnych, aby zacząć aktywnie spędzać czas, wychodzić na miasto, spotykać się ze znajomymi czy nawet podjąć pracę lub naukę.