Startarrow Niepełnosprawność – na co dzień – fakty i mity arrow Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

Prawidłowa komunikacja jest niezwykle ważna podczas nawiązywania kontaktów, ale też podczas ich dalszego utrzymywania. Należy być świadomym tego, iż dany rodzaj schorzenia osoby niepełnosprawnej może utrudnić oraz ograniczyć nam w pewien sposób komunikację z daną osobą. Należy tutaj zaznaczyć, iż w przypadku osób niepełnosprawnych dotyczyć to może fizycznych ograniczeń, będących skutkiem choroby, np. niedosłyszenie czy niewyraźna mowa, które nie dają możliwości pełnego oraz jasnego porozumiewania się z innymi osobami. Z jednej strony nie pozwalają one osobie niepełnosprawnej wyrazić tego co w danej chwili czuje, a z drugiej strony - osobie sprawnej utrudniają zrozumienie przekazu od nadawcy, jakim w tym przypadku jest osoba niepełnosprawna. Bardzo istotne podczas kontaktu z osobą niepełnosprawną jest wiedza dotycząca niepełnosprawności, która pomoże w staraniach, aby komunikacja odbyła się na jak najwyższym poziomie, czyli aby była czytelna i zrozumiała. Warto też poznać stosunek osoby niepełnosprawnej do swojej niepełnosprawności, co również ułatwi komunikację.

Zostały wyróżnione dwie formy komunikacji:

- komunikacja werbalna - czyli komunikaty słowne, które powinny być jasne, zwięzłe, a zarazem zrozumiałe dla towarzysza rozmowy,

- komunikacja niewerbalna - komunikaty przekazywane za pomocą mowy ciała, mimiki twarzy, tonu naszego glosu oraz ogólnej postawy ciała człowieka.

Warto zaznaczyć, iż za pomocą komunikatów niewerbalnych przekazywanych jest o wiele więcej informacji, niż za poprzez przekaz słowny. Często ludzie są nieświadomi tego, w jaki sposób komunikują innym poprzez swoją postawę oraz np. ruchy rąk.

Poniżej zostanie przedstawionych kilka rad, które mogą ułatwić komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi. Oto one:

  1. Podczas kontaktu z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, osoba sprawna powinna przyjąć taką pozycję, która umożliwi kontakt wzrokowy z naszym rozmówcą (bardzo ważny podczas komunikacji). Nie należy przyjmować pozycji stojącej podczas rozmowy, gdyż na pewno taka postawa utrudni prawidłową komunikację, z tego względu, że na osobę niepełnosprawną będziemy patrzeć z góry.
  2. Gdy mamy kontakt z osobami, które mają problemy w poruszaniu się czy mówieniu, wskazanym jest, aby dostosować tempo rozmowy do możliwości rozmówcy, pamiętając o tym, że osoba z niepełnosprawnością tego typu, potrzebuje więcej czasu na zastanowienie się oraz udzielenie odpowiedzi.
  3. Nawiązując kontakt z osobami głuchoniemymi oraz niedosłyszącymi, trzeba pamiętać o tym, iż te osoby czytają z ust, dlatego trzeba po pierwsze zachować odpowiednio bliski oraz stały kontakt z naszym rozmówcą. Po drugie nie można odwracać się plecami do rozmówcy oraz chodzić podczas rozmowy. Tempo wypowiedzi osoby sprawnej powinno być wolniejsze. Należy pamiętać o tym, iż nie można wypowiadać się zbyt głośno, gdyż ton głosu w przypadku osób głuchych oraz niedosłyszących nie wpływa na jakość przekazu. Trzeba się także przygotować, że sposób wymowy osoby niepełnosprawnej może być zniekształcony, dlatego ważne jest abyśmy z uwagą słuchali naszego towarzysza rozmowy. Jeśli chcemy zwrócić uwagę osoby z dysfunkcją słuchu można dotknąć delikatnie jej ramienia lub przedramienia. Nie należy dotykać: głowy, dłoni czy żadnej innej części ciała.
  4. Podczas rozmowy z osobami niewidomymi czy słabowidzącymi wskazanym jest, aby informować je o przybyciu do pomieszczenia, ale też o opuszczeniu danego miejsca. Pozwoli to uniknąć sytuacji w której osoba niewidoma mówi do kogoś, kogo już w danej chwili w pomieszczeniu nie ma. Poza tym podczas prowadzenia osoby niewidomej lepiej jest, aby osoba niewidoma trzymała kogoś za rękę, niż, żeby ktoś trzymał ją pod rękę, a jeszcze gorzej, żeby ktoś próbował ją popychać.

 

Podane powyżej wskazówki są bardzo ważne, gdyż zachowanie oraz przestrzeganie pewnych zasad podczas kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, gwarantuje udaną, zadowalającą, a co najważniejsze czytelną i zrozumiałą komunikację na najwyższym poziomie.