Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasador Konkursu
Anita WłodarczykOgólnopolscy Patroni Medialni
Partner


Sponsor

Problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz przykład firmy wrażliwej społecznej
Konferencja prasowa zorganizowana w Rzeszowie przez POPON po raz kolejny dała możliwość poruszenia tematu trudności na rynku pracy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a w szczególności zakładów pracy chronionej. Zainaugurowała również Kampanię dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze.

W Prezydium Konferencji zasiedli: Maciej Szymański dyrektor podkarpackiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Andrzej Rudek - właściciel NZOZ Rudek oraz Adam Hadław dyrektor ds. problematyki pracodawców Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie z mediami odbyło się w Firmie NZOZ Rudek, która stanowi szczególny przykład wrażliwości społecznej i przełamywania barier w stosunku do osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim.