Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasador Konkursu
Anita WłodarczykOgólnopolscy Patroni Medialni
Partner


Sponsor

Konferencja prasowa POPON - promowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
W Urzędzie Miasta Wrocławia Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizował konferencję prasową, której celem było promowanie pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.
W konferencji wzięła udział Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Barbara Pokorny, a także Dorota Grzybowska Zastępca Dyrektora wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Sokołowski Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON, Piotr Dąbrowski Prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Zbigniew Kołodyński Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, Bartłomiej Skrzyński Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Wśród gości była również Renata Mauer-Różańska, ambasador Kampanii Lodołamacze na Dolnym Śląsku i w Opolskim.

Celem konferencji była nie tylko promocja działań POPON na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i inauguracja Konkursu Lodołamacze, ale także zwrócenie uwagi na problemy pracodawców oraz trudności zmiany w prawie, które nie zachęcają do zatrudniania osób niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy.