Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLodołamacze 2011
Regulamin prac Kapituły

REGULAMIN PRAC KAPITUŁY KONKURSU „LODOŁAMACZE 2016”

 1. Kapituła jest całkowicie niezależna, niezawisła, powołuje ją Organizator do wyłonienia laureatów konkursu LODOŁAMACZE.
 2. Organizator prześle Członkom Kapituły materiały informacyjne, stworzone na podstawie formularzy zgłoszeniowych uczestników konkursu na 7 dni przed posiedzeniem Kapituły. Na życzenie Członka Kapituły Organizator zobowiązuje się do przedstawienia w trakcie obrad Kapituły formularza zgłoszeniowego każdego z uczestników konkursu.
 3. Kapituła zbiera się jednokrotnie. Na posiedzeniu wytypuje zwycięzców, którzy zostaną wybrani przez Członków Kapituły. Dokładny termin spotkania Kapituły zostanie ustalony przez Organizatora konkursu LODOŁAMACZE.
 4. W przypadku, gdy Członek Kapituły nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma on prawo (po poinformowaniu Organizatora) do wskazania swojego zastępcy, który przejmuje prawo głosu Członka Kapituły lub przesłania pisemnie do Organizatora swoich faworytów na pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.
 5. W swojej pracy Członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez Organizatora.
 6. Członkowie Kapituły nie powinni osobiście kontaktować się w uczestnikami konkursu dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Wszelkich informacji dotyczących zasad przeprowadzania konkursu, jego przebiegu i formularzy udziela Organizator.
 7. Informacje przekazane w dokumentach posłużą Członkom Kapituły jedynie do wyłonienia laureatów konkursu i nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu.
 8. Członkowie Kapituły etapu regionalnego wybierają zwycięzców w trzech podstawowych kategoriach (Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja) spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu. Wybór następuje w drodze głosowania. Kolejno na pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.
 9. Laureatem pozostaje finalista, który otrzymał największą ilość głosów. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
 10. Członkowie Kapituły etapu centralnego i regionalnego mają prawo przyznać dwie nagrody dodatkowe – Super Lodołamacza oraz Lodołamacza Specjalnego.
  Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów w tych kategoriach drogą elektroniczną na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły Konkursu na wskazany przez Organizatora adres e-mail.
  Kapituła Centralna ma prawo nominować w każdej z tych kategorii dowolną liczbą kandydatów. Wybór następuje w drodze głosowania. Laureatem pozostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
 11. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się udziału w pracach Kapituły, gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 12. Członkowie Kapituły powinni zachować ścisłą tajemnicę w sprawach dotyczących przebiegu prac Kapituły.
 13. Wszystkie formularze zgłoszeniowe i rekomendacje nadesłane do Organizatora konkursu i przekazane Kapitule Członkowie Kapituły winni traktować jako poufne.
 14. Obrady Kapituły prowadzi Przewodniczący, który zostanie wybrany zwykłą większością głosów na początku posiedzenia Kapituły w głosowaniu jawnym.
 15. Werdykt Kapituły wraz z uzasadnieniem przyznania każdej nagrody zostaje zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego i stanowi podstawę do wręczenia nagrody Lodołamacza w danej kategorii. Wymagany jest podpis Przewodniczącego Kapituły lub wszystkich Członków Kapituły biorących udział w posiedzeniu.
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do obrad Kapituł etapu regionalnego chyba, że w treści poszczególnych punktów Regulaminu mówi się o obradach Kapituły etapu centralnego.


Galeria 2017

GALERIA 2017

Gala Centralna »

Gala  dolnośląska, lubuska, opolska, śląska »
Gala kujawsko-pomorska, podlaska, pomorska, warmińsko-mazurska »
Gala lubelska, małopolska, podkarpacka, świętokrzyska »
Gala łódzka, mazowiecka, wielkopolska, zachodniopomorska »


Galeria (2011)

GALERIA 2012

 

Gala Pomorskie »

 

Gala Kujawsko-Pomorskie »

 

GALERIA 2011

 

Gala ogólnopolska w Warszawie »

Regionalna gala w Bydgoszczy »

Regionalna gala w Gdańsku »

Regionalna gala w Katowicach »

Regionalna gala w Krakowie »

Regionalna gala w Łodzi »

Regionalna gala w Poznaniu »

Regionalna gala w Rzeszowie »

Regionalna gala w Warszawie »

Regionalna gala we Wrocławiu »

Galeria 2012

Gala Etap Centralny »

 

Gala Dolnośląsko-Opolska »

 

Gala Wielkopolskie »

 

Gala Małopolsko - Swiętokrzyska »

Gala Pomorskie »


Gala Kujawsko-Pomorskie »


Kontakt
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ul. Szpitalna 6/18-19, 00-031 Warszawa
tel.: 22 620 32 02, fax.: 22 620 32 02 wew. 120
e-mail: ,
www.popon.pl

Oddziały regionalne

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
54-425 Wrocław, ul. Traktatowa 1, wejście A, pok. 40
tel.: 71 785 19 81, fax: 71 785 19 80


ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI
85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38
tel.: 52 348 63 83, 52 373 11 75


ODDZIAŁ ŁÓDZKI
93-176 Łódź, ul. Suwalska 29


ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
31-216 Kraków, ul. Legnicka 5


ODDZIAŁ MAZOWIECKI
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6/18-19
tel.: 22 620 32 02, fax: 22 620 32 02 wew. 120


ODDZIAŁ PODKARPACKI
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10/313
tel./fax: 17 857 75 56


ODDZIAŁ POMORSKI
80-382 Gdańsk, ul. Piastowska 2
tel./fax: 58 341 39 46


ODDZIAŁ ŚLĄSKI
40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 230
tel.: 32 745 27 20, fax: 32 745 27 21


ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
61-131 Poznań, ul. Wiankowa 3
tel.: 61 875 09 56, fax: 61 875 26 92 wew. 44
<< « start < wstecz 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 3061 - 3069 z 3264