Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2016

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLodołamacze 2016
Zwycięscy regionalni

Laureaci etapu regionalnego Dolnośląsko-Opolskiego Konkursu Lodołamacze 2016

 

Dolnośląsko-Opolska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016


 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 • Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Alicja Chybicka – Poseł na Sejm RP
 • Marcin Sokołowski – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Beata Piaszczyk – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON
 • Celina Witkowska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
 • Małgorzata Łagocka - Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu
 • Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu
 • Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Piotr Dąbrowski – Prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 • Zbigniew Piechociński – Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej


Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Alicja Wątrobińska z Paczkowa

Firma od 1996 zajmuje się produkcją opakowań z tektury. Firma zatrudnia 96 osób, z czego 52 osoby z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością to wykwalifikowani pracownicy, którzy przyczyniają się do dobrego wizerunku firmy.

Firma korzysta z wiedzy i doświadczenia swoich pracowników. Bierze aktywny udział w akcjach stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazuje fundusze na stowarzyszenia lokalne i krajowe zajmujące się rehabilitacją i wsparciem osób niepełnosprawnych.


 • II miejsce i srebrny medal:
  Spółdzielnia Inwalidów "Jedność" z Góry Śląskiej


 • III miejsce i brązowy medal:
  ABC-Service Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej z Wrocławia


Wyróżnienie:

 • Zakład Aktywności Zawodowej ze Świerzawy
 • Impel Cleaning Sp. z o.o. z WrocławiaKategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  Grupa Ładziński – Zakłady Metalowe z Jeleniej Góry

Firma Ładziński jest od 1974 r. producentem konstrukcji stalowych dla kontrahentów z Polski oraz z wielu krajów europejskich. Gwarantem jej licznych osiągnięć, wyróżnień jest wysoko wykwalifikowana załoga. Bardzo dużą wagę firma przywiązuje do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż firma zatrudnia osoby o wysokich kwalifikacjach technicznych i specjalistycznych oraz inwestuje w podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach rozwoju swoich zakładów tworzy wciąż nowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych zarówno produkcyjne jak i specjalistyczne. Firma tworzy również programy umożliwiające integracje niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników firmy oraz angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Energią i przepisem na sukces firmy są jej pracownicy – kobiety i mężczyźni, pełno i niepełnosprawni, młodzi i starsi. Grupa Ładziński – Zakłady Metalowe jest przykładem na to, że zatrudniając osoby niepełnosprawne można być firmą konkurencyjną nie tylko na polskim, ale również na światowym rynku.


 • II miejsce i brązowy medal:
  Piekarnia Stanisław Kibało z Wrocławia
 • III miejsce i srebrny medal:
  Karton-Pack Sp.J. Zakład Produkcji Opakowań z MichałowicKategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymało:
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego o zasięgu ogólnopolskim, z czego legnicki oddział jest największym w kraju. Działa w szkołach, placówkach oświatowych, wyższych uczelniach i zakładach pracy. Jest organizacją charytatywną niosącą pomoc dzieciom i ich rodzinom. TPD działa na rzecz dzieci potrzebujących, pochodzących z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych i niewydolnych wychowawczo. TPD chroni i promuje prawa dzieci. Funkcjonowanie organizacji jest możliwe dzięki społecznej działalności jej członków oraz z pozyskanych darowizn, pracy wolontariuszy i organizowanych akcji społecznych.

Pracodawca od wielu lat podejmuje działania związane z aktywowaniem środowiska osób z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach. Począwszy od wdrożenia programów stażowych do utworzenia czterech stałych etatów (z programu PFRON) zwiększa doświadczenie i szanse odnalezienia się na rynku pracy, a jednocześnie daje przykład funkcjonowania struktury organizacyjnej w trzecim sektorze i tym samym podnosi poziom świadomości społecznej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, także wśród innych pracodawców. Jeden z członków TPD zasila także szeregi społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Legnicy, która inicjuje i rekomenduje działania związane ze środowiskiem wśród społeczności lokalnej. Legnickie TPD podejmuje wiele porozumień partnerskich, np. z kołem terenowym Polskiego Związku Głuchych, mających na celu zwiększenie zakresu działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. TPD otrzymało od Diecezji Legnickiej tytuł „Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych”. Przejawia się to również poprzez współpracę w uczestnictwie w corocznych pielgrzymkach do Krzeszowa oraz organizacji wycieczek krajoznawczo-integracyjnych „Szlakiem św. Jana Pawła II”. TPD otrzymało honorową odznakę Ministra Pracy i Polityki Społecznej \"Pierwszy w działaniu\" za aktywizację osób, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Przy organizacji przedsięwzięć programowych legnickie TPD szczególną uwagę zwraca na dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami: Legnicka Paraolimpiada TPD zrzeszająca blisko 500 sportowców z całego regionu, plenery plastyczne, Przegląd Twórczości Artystycznej „Sercem Malowane”, integracyjna zabawa mikołajkowa i wigilia TPD to przedsięwzięcia na stałe wpisane w kulturalny kalendarz miasta. Swoją wrażliwość pokazują także młodzieżowi wolontariusze TPD, którzy chętnie angażują się w pomoc swoich niepełnosprawnych kolegów. Legnickie TPD zauważa i docenia wszelkie instytucje oraz zakłady pracy, które dzięki przekazywanym darowiznom pozwalają organizacji działać szerzej na rzecz osób niepełnosprawnych.


 • II miejsce i srebrny medal:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
 • III miejsce i brązowy medal:
  Politechnika Wrocławska


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Nie przyznano


LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Ks. Bp. prof. dr hab. Ignacy Dec

Jego Ekscelencja Ks. Bp. prof. dr hab. Ignacy Dec, od wielu lat aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Już jako wieloletni rektor wrocławskich uczelni katolickich zawsze był otwarty na potrzeby tego środowiska.

Organizował zarówno dla kleryków, duchowieństwa jak i wiernych z całej Metropolii Wrocławskiej różnego rodzaju przedsięwzięcia ukazujące, że osoby niepełnosprawne są takie same, niczym się nie różną od ludzi pełnosprawnych. Zachęcał także do stwarzania w zakładach pracy takich warunków , aby mogły w nich być zatrudniane osoby niepełnosprawne.

W 2004 roku, został ordynariuszem diecezji świdnickiej. Jedną z Jego pierwszych decyzji podjętych zaraz po objęciu tej funkcji było powołanie Caritas Diecezji Świdnickiej. Z jego inicjatywy powstał Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, w Świdnicy wzniesiono Hospicjum Św. Ojca PIO, w Starym Wielisławiu uruchomiony został warsztat Terapii Zajęciowej.

Ksiądz Biskup utrzymuje ścisły kontakt z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Szczególną troską otacza rodziców dzieci niepełnosprawnych, które są leczone w klinice, wspiera ich duchowo i próbuje również znaleźć dla nich zatrudnienie w różnych firmach na terenie diecezji świdnickiej.


Wyróżnienie

Grzegorz Biliński

Pan Grzegorz Biliński jest doktorem nauk z dziedziny fizjoterapii, wykładał na Politechnice Opolskiej, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu oraz rehabilitację na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni kierownik rady programowej Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Swoje działania zawodowe związane z rehabilitacją ukierunkował głównie na osoby niepełnosprawne starając się im pomóc poprzez organizowanie działań mających na celu polepszenie ich stanu zdrowia i przywrócenie do życia w społeczności lokalnej. Inicjator i prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno dorosłych jak i dzieci. Stowarzyszenie obejmuje opieką około 300 osób cierpiących na schorzenia neurologiczne i zaburzenia funkcjonalne.

Działacz wielu stowarzyszeń i związków działających w obszarze rehabilitacji:

FAR (Fundacja Aktywna Rehabilitacja) Organizator i Inicjator w województwie opolskim przy udziale Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej zajęć aktywnej rehabilitacji na hali i krytych pływalniach w Opolu. Inicjatywa organizowana jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Opolszczyzny. Kandydat jest też pomysłodawcą i wykonawcą wieli innych projektów finansowanych przez samorząd Województwa z wykorzystaniem środków PFRON.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ma swoje odzwierciedlenie również w pracach Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie zajmuje stanowisko w-ce przewodniczącego. Brał również czynny udział w tworzeniu opolskiego oddziału PTSR-Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jest członkiem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Instruktorem Aktywnej Rehabilitacji z ramienia FAR.

Wielokrotnie brał udział w audycjach i rozmowach na antenach radiowych: Opole, DOXA oraz telewizji TVP i TVN poświęconych problematyce osób chorych i niepełnosprawnych.


Ambasador Konkursu Konrad ImielaPodczas Gali wystąpił Tercet Egzotyczny


Patronat honorowy

 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola


Patronat medialny 


Laureaci etapu regionalnego  Kujawsko-Pomorskiego Konkursu Lodołamacze 2016 

 

Kujawsko-Pomorska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
 • Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
 • Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyr. departamentu ds. Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
 • Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON
 • Małgorzata Porażyńska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Artur Janas – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Krzysztof Bułkowski – Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy
 • Adam Horbulewicz – Dyrektor PUP dla Miasta Torunia
 • Tomasz Zawiszewski – Dyrektor PUP Bydgoszcz
 • Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Inowrocławia

 


Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 

 • I miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej w Sowa w Lipniaku
  ZAZ zatrudnia 44 osoby z niepełnosprawnością w tym 23 osoby ze schorzeniami specjalnymi. Wieloletnie doświadczenie oraz praca z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku, zainspirowało Panią Bożennę Chmielewską – Dyrektora, do utworzenia Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności (SOWA), a następnie pierwszego na Suwalszczyźnie Zakładu Aktywności Zawodowej, jako miejsca przyjaznego i potrzebnego osobom niepełnosprawnym.
  Kierownik zakładu w swoich działaniach, odważnie i świadomie sięga po środki zewnętrze, pochodzące z różnego rodzaju programów unijnych i krajowych, które umożliwiają dofinansowanie poszczególnych działań. Rezultatem rehabilitacji w ZAZ jest wyjście 8 osób na otwarty rynek pracy. W ubiegłym roku w ZAZ powstały 4 nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 • II miejsce – Dingo Sp. z o.o. z Bydgoszczy
 • III miejsce – Gaja Sp. z o.o. z Grudziądza
  Ex aequo
 • III miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

 


Kategoria Otwarty Rynek

 

 • I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Perspektywa z Łasina
  Spółdzielnia Socjalna powstała w 2012 roku z inicjatywy Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych\" w Łasinie w partnerstwie z samorządem gminy Łasin i Gruta. Podstawową przesłanką powołania była potrzeba przejęcia przez rynek pracy \"absolwentów\" przygotowanych przez miejscowy warsztat terapii zajęciowej, którzy samodzielnie nie są w stanie wejść i utrzymać się na rynku pracy. Spółdzielnia zatrudnia łącznie 26 osób, z tego 21 osób niepełnosprawnych w tym 13 chorych umysłowo lub psychicznie w stopniu umiarkowanym. Początkowo spółdzielnia świadczyła usługi budowlane, a od listopada 2014 roku - usługi w zakresie komisjonowania produkcji innego zakładu pracy. Wszyscy są zatrudnieni na pełnym etacie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. We wrześniu 2015 roku spółdzielnia zwiększyła zakres usług o działalność gastronomiczną.
 • II miejsce – Constans Group Edyta Kryszkiewicz ze Szczytna
 • III miejsce – Pro-Medica Sp. z o.o. z Ełku

 


Kategoria Instytucja

Kapituła w tej kategorii postanowiła przyznać tylko wyróżnienie dla

Wyróżnienie: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


Tytuł LODOŁAMACZA SPECJALNEGO przyznano

Pani Wiesławie Paszkiewicz – Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Inowrocław

Pani Wiesława jest prezesem Towarzystwa od 2007 r. Funkcję swą sprawuje społecznie. Pani Wiesława przyczynia się do znacznego rozwoju organizacji poprzez poświęcony czas, wkład pracy i zaangażowanie społeczne. Stowarzyszenie, któremu przewodniczy pani Wiesława prowadzi schronisko oraz ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn, łaźnię, bank żywności, mieszkania treningowe. Mieszkania treningowe to nowatorska inicjatywa dzięki której osoby bezdomne mogą przygotować się do całkowitego usamodzielnienia. W obecnych czasach pośpiechu, zamykania się na problemy osób ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych potrzebny jest ktoś taki jak pani Wiesława – pełen inicjatywy, zaangażowany.


Tytuł SUPER LODOŁAMACZA przyznano

Zakładowi Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski

Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski w Toruniu to mała, rodzinna firma gdzie zatrudnienie znalazły 4 osoby niepełnosprawne. W firmie panuje rodzinna atmosfera, a pracownicy mogą liczyć na wsparcie właściciela firmy, który sam jest osobą niepełnosprawna. Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2004r. a na wyróżnienie zdaniem kapituły zasługuje fakt, iż pracodawca Pan Eugeniusz Kalinowski bezinteresownie pomógł 2 osobom bezdomnym, niepełnosprawnym wyjść z bezdomności oferując im pracę i organizując mieszkania służbowe na terenie zakładu.


Patronat honorowy

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy


Patronat medialny

 

 

 

 

Laureaci Łódzkiej Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016

 

Łódzka Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Zbigniew Rau - Wojewoda Łódzki
 • Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
 • Iwona Śledzińska-Katarasińska - Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy
 • Agnieszka Łukomska-Dulaj - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
 • Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Andrzej Kaczorowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • prof. Dorota Podgórska-Jachnik - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
 • Ewa Ściborska - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi
 • Magdalena Michalak - Dziennikarka TVP Łódź
 • Sławomir Michalski - Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej


Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Zakład Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL” z Łodzi 
  Kapituła doceniła działalność Zakładu Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL” z Łodzi, na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. Firma zapewnia osobom niepełnosprawnym szkolenia podnoszące kwalifikacje, indywidualne programy rehabilitacji, zapewnienienie opieki medycznej w zakresie rehabilitacji i usprawniania, wyposażenie pomieszczeń i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizowanie dowozu do miejsca pracy, zapewnienie w miejscu pracy opiekunów zawodowych.
 • II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa
 • III miejsce i brązowy medal: Zakład Pracy Chronionej Texpol Sp. z o.o. z Dłutowa


Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Pelion SA z Łodzi 
  Pelion na rynku istnieje od 26 lat. Początkowo firma funkcjonowała jako lokalny, hurtowy dystrybutor farmaceutyków. W 1998 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W 2015 roku osoby niepełnosprawne zatrudniane były w Spółkach Grupy Pelion na terenie całej Polski na różnych stanowiskach, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Firma współpracuje również z zakładami pracy chronionej w całej Polsce w zakresie ochrony mienia i majątku firmy, tym samym pośrednio dając zatrudnienie ok. 50 osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Powołana w 2007 r. przez firmę Pelion S.A. DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie, udziela pomocy osobom chorym będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz pomaga w zakupie leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W 2015 r. pod opieką Fundacji było 48 osób w tym 22 dzieci. Podopieczni to osoby z orzeczeniem niepełnosprawności w tym osoby niedowidzące, niesłyszące oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich. W 2015 r. Fundacja w ramach konkursu grantowego przyznała dofinansowanie 98 organizacjom w tym z województwa łódzkiego, których beneficjenci to osoby o różnym stopniu niepełnosprawności w tym m.in. Towarzystwu Pomocy im. Św.Brata Alberta, Towarzystwu J-elita, Caritas Łódź, Fundacji Dom w Łodzi, Towarzystwu Przyjaciół „Dom na Osiedlu”. Za pośrednictwem DOZ Fundacji firma Pelion wsparła po raz kolejny w 2015 r. „Malowane Nadzieję” dzięki, której osoby niepełnosprawne będące pod opieką Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej mogą wyjechać na wakacje i ferie. W 2015 r. po raz kolejny Fundacja Grupy Pelion włączyła się również w akcję „Serce na Gwiazdkę” organizowaną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2015 DOZ Fundacja dzięki Fundatorowi firmie Pelion zorganizowała Wieczór Charytatywny dedykowany chorym onkologicznie dzieciom. DOZ Fundacja wspiera działalność m.in. łódzkiej Fundacji Dom w Łodzi, Tow. Św.Brata Alberta w których placówkach przebywają osoby niepełnosprawne przekazując im. środki medyczne, higieniczne, gry, książki oraz organizując zbiórki odzieży. Wolontariuszami DOZ Fundacji i są również osoby niepełnosprawne dzięki czemu możliwa jest ich integracja i wspólna praca na rzecz innych osób potrzebujących. Grupa Pelion jest organizatorem DOZ Maratonu Łódź z PZU, który umożliwia również udział w tej imprezie osobom niepełnosprawnym w kategorii wózki. W 2015 r. w tej kategorii na dystansie 10 km wzięły udział 13 os. niepełnosprawne pokazując, że również one mogą brać czynny udział w łódzkim życiu sportowym. Łódzki maraton łączy ideę biegania z aspektem charytatywności. Biegacze zakładają własne zbiórki charytatywne, dzięki którym mogą pomóc osobom chorym. Dzięki takim zbiórkom podopieczni otrzymali środki na zakup niezbędnych leków i środków medycznych. W kategorii wózki udział brał również niepełnosprawny podopieczny i wolontariusz. Firma Pelion i jej wolontariusze włączają się w międzynarodową inicjatywę Dnia Godności. W październiku 2015 r. zorganizowali Dzień Godności w czterech łódzkich szkołach gdzie zaproszeni goście rozmawiali z młodzieżą o godności w tym o poszanowaniu osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Strona internetowa firmy Pelion jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych /www.pelion.eu/. Jedna ze spółek Grupy Pelion wydaje czasopismo dedykowane osobom starszym Magazyn 60+ . Dzięki zastosowaniu większej czcionki ułatwia czytanie osobom niedowidzącym. DOZ Apteki oraz Drogerie Natura wchodzące w skład grupy są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • II miejsce i srebrny medal: Rehab Enterprises Limited Sp. z o.o. z Łodzi
 • III miejsce i brązowy medal: "CLEANTIME" S.C. W.Rogowski A. Wrona z Piotrkowa Trybunalskiego

  Wyróżnienie: Zakład Usługowo – Handlowy Serwis RTV E.A. Stępień z OpocznaKategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki
  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki zatrudnia osoby niepełnosprawne z terenu miasta Ozorkowa i okolic, które nie miałyby szans na znalezienie pracy w tak małym mieście, ponieważ pracodawcy boją się i nie chcą zatrudniać takich osób, iż panuje przekonanie, że te osoby są mało wydajne. Zatrudnione osoby niepełnosprawne stanowią 21 % kadry zatrudnionej w Stowarzyszeniu.
  Stowarzyszenie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pracowników motywuje ich do dbania o zdrowie zapewniając badania okresowe. W przypadku pracowników tego wymagających, stosuje praktykę przydziału miejsca pracy zgodnie z ich schorzeniem. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań by pracownicy byli w miejscu pracy bezpieczni i mogli wygodnie realizować codzienne obowiązki. W związku z tym, wdraża rozwiązania zgodne z przepisami BHP oraz wskazaniami zdrowotnymi.
 • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach
 • III miejsce i brązowy medal: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziSUPER LODOŁAMACZ 2016

 • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

W Szpitalu prowadzona jest rehabilitacja niepełnosprawnych pacjentów w:

 • Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi prowadzi działalność statutową i gospodarczą od 1 stycznia 2004 r. w wyniku połączenia jednostek:

 • Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi,
 • Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie.

Szpital prowadzi rehabilitację o charakterze o profilu ogólnoustrojowym, poudarowym, narządu ruchu oraz chorób dróg oddechowych. Zespół prowadzi zarówno rehabilitację leczniczą, jak i społeczną. Dodatkowo pacjenci objęci są opieką psychologa, który stara się w wyrobić w pacjentach zaradność życiową i pobudza umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych. Szpital zatrudnia również 32 osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym.


LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 • Mgr inż. Juliusz Jasiński 
  Pan Jasiński jest inżynierem architektem. Od kilku lat nieprzerwanie i bezinteresownie wspomaga Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi oraz Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi w trudnym zadaniu eksperckiej oceny dostosowania wszystkich miejskich projektów architektonicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym dostosowania ciągów komunikacyjnych budowanych i przebudowywanych ulic śródmiejskich. Jest więc dla Miasta kluczowym ekspertem technicznym i nieocenionym doradcą w zakresie kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnością realizowanych od kilku lat ogromnych przedsięwzięć budowlanych, m.in. trasy W-Z, Nowego Centrum Łodzi, a ostatnio także projektów rewitalizacyjnych, obejmujących budynki użyteczności publicznej. Udział Pana Juliusza Jasińskiego w działaniach doradczych na rzecz osób z niepełnosprawnością jest w pełni woluntarystyczny i zasługuje na docenienie, upowszechnienie i nagrodę. Trzy lata temu Kapituła Konkursu „Lodołamacze” przyznała Panu Jasińskiemu wyróżnienie w kategorii Lodołamacza Specjalnego. Pan Jasiński w pełni zasługuje on na to, by uzyskać w końcu w tej kategorii symboliczną statuetkę, będące wyrazem uznania dla wkładu wniesionego w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w nowej architektonicznie Łodzi.Ambasador Konkursu Monika Kuszyńska


Podczas Gali wystąpiła Patty - Patrycja Dłutkiewicz


Patronat honorowy

 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi


Patronat medialny

 

 

 

Laureaci Lodołamaczy 2016 w regionie Małopolsko-Świętokrzyskim


Małopolsko-Świętokrzyska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Jacek Krupa– Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Jerzy Fedorowicz – Senator RP
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP
 • Małgorzata Wassermann – Poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Tadeusz Fic – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
 • ks. mgr Bogdan Kordula – Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 • Karol Pytlarski – MOPS w Krakowie
 • Marek Kęskrawiec – Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego
 • Antoni Matyasik –Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON


Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. z Krakowa
  Kapituła doceniła działalność Przedsiębiorstwa Usługowego SED-HUT S.A., na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. W Firmie zatrudnionych jest 693 pracowników , z czego 681 to osoby z niepełnosprawnością. Firma, utworzyła w 2015 r. 74 miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Firma zapewnia osobom niepełnosprawnym szkolenia podnoszące kwalifikacje, indywidualne programy rehabilitacji, zapewnienienie opieki medycznej w zakresie rehabilitacji i usprawniania, wyposażenie pomieszczeń i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizowanie dowozu do miejsca pracy, zapewnienie w miejscu pracy opiekunów zawodowych.
 • II miejsce i srebrny medal: ZAZ Stowarzyszenia Pomocy Szansa z Charsznicy
 • III miejsce i brązowy medal: PHW Starpol E.Płusa i I.Płusa Spółka Jawna ze StarachowicKategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Aspen Serwis Sp. z o.o. z Krakowa
  Aspen Serwis Sp. z o.o. z Krakowa zwyciężył w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pracodawca zatrudnia 100% osób niepełnosprawnych, w tym ponad 75% to osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany z tzw. schorzeniem specjalnym. Spółka stale się rozwija i wzrasta poziom liczby zatrudnionych W 2015 r. zatrudnionych zostało 86 nowych pracowników. Z uwagi na tak zaawansowane choroby, kadra kierownicza jest wysoce wyspecjalizowana. Osoby bezpośrednio nadzorujące prace osób niepełnosprawnych przygotowane są poprzez szkolenia, konsultacje, przez instytucje wspierające osoby niepełnosprawne w aktywizacji . Aspen Serwis umożliwia pracę osobom najbardziej wykluczonym z rynku pracy, z uwagi na swój stan zdrowia. Firma poza stanowiskami osób sprzątających zatrudnia trzy osoby niepełnosprawne w kierownictwie i administracji firmy.
  Z dużą uwagą i systematycznością wdrażane są wszystkie potrzebne zmiany do codziennej pracy, zniesione są bariery architektoniczne, niezbędne dla osób poruszających się o kulach (podjazdy, barierki).
 • II miejsce i srebrny medal: POLSKI HR - A-TRYBUT S.A. z Krakowa
 • III miejsce i brązowy medal: Grupa Azoty S.A. z TarnowaKategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa zwyciężyła w kategorii Instytucja. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od lat podejmowane są działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Uczelnia od 2000 r. konsekwentnie i z powodzeniem realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Celem programu jest wspieranie i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studiujące osoby z niepełnosprawnościami. W 2015 r. (stan na listopad) w AGH studiowało 447 (udokumentowanych orzeczeniami) osób z niepełnosprawnością, w tym: 32 osób niesłyszących i słabosłyszących, 38 osób niewidomych i słabowidzących, 147 z dysfunkcją narządu ruchu i 230 osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. Uczelnia zatrudnia 48 pracowników z niepełnosprawnością.

 • II miejsce i srebrny medal: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • III miejsce i brązowy medal: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju


Wyróżnienie:

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i OrtopediiSUPER LODOŁAMACZ 2016

 

 • Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ze Świątnik Górnych
  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna: została powołana przez Zakon Bonifratrów w 2013 r. Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej;
  Uzasadnienie: za tworzenie miejsc pracy dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przy ich jednoczesnej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony przez Konwent Bonifratrów w Konarach w maju 2004 r. Ponieważ Konwent znajduje się w posiadaniu 36 ha gospodarstwa rolnego, profil działalności ZAZ ściśle związany jest z pracą w gospodarstwie rolnym.
  Pierwotnie w ZAZ zatrudnienie znalazło 15 osób niepełnosprawnych, obecnie natomiast pracuje w nim 31 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego 8 kobiet oraz 22 mężczyzn. 22 osoby zaliczane są do znacznego stopnia niepełnosprawności, natomiast 9 osób posiada orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Wśród osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 18 posiada chorobę psychiczną lub umysłową, natomiast 4 osoby niepełnosprawność ruchową. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadają schorzenia psychiczne lub umysłowe.
  Misją Zakładu jest posługa ludziom chorym i potrzebującym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, w formie zorganizowanej opieki w duchu charyzmatu św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów.

  Celami Zakładu są:
 • zatrudnianie osób o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie i doskonalenie samodzielności psychospołecznej ww. osób,
 • przygotowanie zatrudnionych osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w otwartym środowisku,
 • nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych,
 • działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

 LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 

 • Tomasz Koźmiński
  Pan Tomasz Koźmiński jest niewidomy. Pomimo niepełnosprawności i związanych z nią problemów zdrowotnych realizuje się w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, najpierw jako wolontariusz, a następnie jako asystent poselski. Obecnie pełni funkcję asystenta ds. osób z niepełnosprawnością w biurze senatorskim – Senatora Jerzego Fedorowicza.
  Tomasz Koźmiński pomagał między innymi przy realizacji programu telewizyjnego „Zadyma”, traktującego o problemach tzw. „trudnej młodzieży”, osób uzależnionych, z niepełnosprawnością – ogólnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oprócz tego brał udział w organizacji wielu imprez, np. Dni Dziecka, sportowych zawodów integracyjnych etc.
  Wraz z Senatorem zrealizował wspólnie wiele bardzo potrzebnych projektów, między innymi audiodeskrypcję wystaw muzealnych, przystanków komunikacji miejskiej i innych obiektów. Ułatwiło to w znacznym stopniu osobom niewidomym i słabo widzącym korzystanie z nich.
  Pan Tomasz Koźmiński od wielu lat jest członkiem stowarzyszenia Druga Strona Sportu – integracyjnego klubu sportowego. Co roku organizuje wraz z nimi 3 – 4 integracyjne imprezy sportowe, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Biorą w nich udział zawodnicy z całej Polski, w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich dwóch latach zaangażował się w organizację sekcji koszykówki na wózkach.
  To tylko ułamek tego, co pan Koźmiński robi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 


Wyróżnienie: Urszula Jarosz


Ambasador Konkursu Sebastian Karpiel-BułeckaPodczas Gali wystąpiła Jagoda Kret


Patronat honorowy

 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce


Patronat medialny

 

 

Laureaci etapu regionalnego Mazowieckiego Konkursu Lodołamacze 2016

Mazowiecka Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 

 • Zdzisław-Sipiera - Wojewoda Mazowiecki
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Bogucka - Dyrektor O/Mazowieckiego PFRON
 • Elżbieta Lipińska - Okręgowy Inspektor Pracy
 • Barbara Borys-Damięcka - Senator RP
 • Joanna Fabisiak - Poseł na Sejm RP
 • Tomasz Sieradz - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Tadeusz Szczepański - Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Galeria Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z Warszawy

 

Apteka Sztuki jest niezależną instytucją kultury prezentującą i promującą artystów, działających w obszarze różnych gatunków sztuki współczesnej (malarstwo, rzeźba, instalacja, video, performance). Założona w 2007 roku i prowadzona przez organizację pożytku publicznego Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, to unikatowe na skalę europejską przedsięwzięcie, które jednocześnie jest galerią sztuki współczesnej i Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Różnorodność zadań, jakie realizuje Apteka Sztuki, pozwala zatrudnionym tu osobom niepełnosprawnym na zdobywanie pod okiem pracowników merytorycznych doświadczenia zawodowego, reintegrację społeczną i przygotowanie do szukania pracy na otwartym rynku. Pracodawca wspiera przedsiębiorczość - zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym bezrobotnym - pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy - doradztwo zawodowe, poradnictwo - szkolenia, podnoszenie kwalifikacji.

 

 • II miejsce i srebrny medal: Fundacja: Praca dla niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych, Drobin
 • III miejsce i brązowy medal: INWEMER System Sp. z o.o. z Warszawy

 Kategoria Otwarty Rynek

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: AVIVA Sp. z o.o. z Warszawy

 

Firma Aviva stwarza doskonałe warunki pracy dla osób z niepełnosprawnościami poprzez komfortowe warunki pracy, opiekę przełożonych, a także HR Biznes Partnerów. Ponad to każda pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej rozszerzonej o rehabilitację, a także ma zwroty za dojazdy do pracy.

Realizacja wewnętrznego programu Aviva \"Praca Bez Barier\" oraz \"Oczy Szeroko Otwarte\", który ma na celu wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. edukacja menedżerów, organizacja spotkania z Jasiem Melą, osobami niewidomymi, osobami ze schorzeniami aktywności ruchowej (wsparcie fundacji), udostępnianie biletów na niewidzialną wystawę. Wdrożenie dodatkowych benefitów dla osób niepełnosprawnych. Budowanie wśród pracowników zrozumienia, że osoby z niepełnosprawnościami są nadsprawne, gdyż pomimo przeciwności pracują zawodowo. Zachęcanie pracowników do bycia twarzą programu. Współpraca z Fundacją Fazon, Integracja, FAR i innymi oraz Biurami Karier wspierającymi studentów niepełnosprawnych w zakresie rekrutacji pracowników.

 

 • II miejsce i brązowy medal: Polska Grupa Multimedialna Sp. z o.o. z Warszawy
 • III miejsce i srebrny medal: Capital Work Sp. z o.o. z Warszawy
 • Wyróżnienie: Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowa Mazowieckiego

 


Kategoria Instytucja

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymał: Urząd Transportu Kolejowego z Warszawy

 

Urząd Transportu Kolejowego jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką wspierającą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako centralnego organu administracji publicznej w realizacji jego zadań. UTK stoi na straży spójności systemu kolejowego, prowadząc nadzór nad rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo systemu kolei.

Poprzez odpowiednie dostosowanie i powierzenie obowiązków pracownicy niepełnosprawni w UTK realizują zadania dopasowane do ich możliwości, a tym samym zdobywają doświadczenie, nowe kwalifikacje, są zauważeni, potrzebni i doceniani przez pracodawcę. W UTK zatrudnieni są pracownicy z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową, z wadami wzroku czy też słuchu. Wszyscy pracownicy z niepełnosprawnością pracują na stanowiskach merytorycznych. W rezultacie nie są oni postrzegani przez współpracowników i przełożonych przez pryzmat swojej niepełnosprawności, lecz przez pryzmat kompetencji. 05.08.2015 r. został powołany w UTK lider integracji pracowników niepełnosprawnych - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w UTK. Jego głównym zadaniem jest opieka oraz doradztwo niepełnosprawnym pracownikom. W ramach działań podjętych przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w UTK 03.12.2015 r. w Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych UTK został sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją pracodawcy, który zobowiązuje się do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. W ramach prowadzonej przez UTK polityki równych szans oraz realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) UTK podejmuje działania mające na celu ułatwienie oraz usprawnienie komunikacji z pracownikami z dysfunkcją słuchu. Podjęto decyzję dotyczącą uruchomienia w UTK wideotłumaczy Polskiego Języka Migowego, które będą pomocne dla pracowników czy klientów głuchych i niedosłyszących. Pracownicy z dysfunkcją słuchu mają możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej. Pracownicy niepełnosprawni uczestniczyli także w szkoleniu z zasad kodeksu postępowania administracyjnego oraz korzystania z platformy ePUAP.

Jedną z nadrzędnych funkcji państwa jest funkcja socjalna, zatem to do organów państwa należy podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji wykluczenia osób niepełnosprawnych. Oczywistym jest, że każdy z organów państwa zobowiązany jest realizować swoje cele w oparciu o przyznane przez ustawodawcę kompetencje, niemniej jednak wybór sposobu realizacji zadań należy każdorazowo do kierownictwa danej jednostki. Kierownictwo Urzędu Transportu Kolejowego systematycznie od wielu lat prowadzi politykę „wyrównywania szans” poprzez podejmowanie małych i wielkich inicjatyw związanych zarówno z budowaniem przyjaznego zaplecza architektonicznego dla klientów UTK i pracowników, jak i propagowaniem działań związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych chociażby poprzez budowanie przyjaznej atmosfery. Kilka lat temu na skutek wypadku i powikłań jakim uległam, otrzymałam status osoby niepełnosprawnej. Dziś po kliku latach rehabilitacji jestem osobą w pełni sprawną jednak tematyka osób niepełnosprawnych jest mi bardzo bliska, dlatego też potrafię docenić działania mojego pracodawcy, który swoją niespotykaną postawą, i świadomie budowaną polityką związaną z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych, uchodzić może za propagatora dobrych praktyk. W mojej ocenie najistotniejszym atutem UTK jest konsekwentne budowanie spójnej polityki – stosunku do otaczającej nas niepełnosprawności innych osób, poprzez wplatanie dobrych praktyk w bieżące życie Urzędu. Należą do nich: - planowanie przestrzeni architektonicznej nowej siedziby UTK w sposób zapewniający spełnienie wszystkich norm dostępności niezależnie od stopnia niepełnosprawności klientów i pracowników UTK (szerokość pomieszczeń korytarz, kontrasty ścian i podłóg, wybór wykładzin, dobór oświetlenia, to również troska o szczegóły takie jak choćby wysokość zawieszenia luster w toaletach dla osób niepełnosprawnych,)(potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”), - zakup mebli gdzie opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących , (wyróżnienie w konkursie „Strona bez barier”) - udział tłumacza migowego we wszystkich spotkaniach firmowych organizowanych przez kierownictwo UTK, - powołanie Rzecznika osób niepełnosprawnych, - opracowanie poradnika w intranecie (sieć wewnętrzna) z podstawowymi zwrotami w języku migowym, - opracowanie Poradnika dobrych praktyk, czyli jak pracować w różnorodnym zespole, - udział w szkoleniach organizowanych dla departamentów w których pracują osoby głuchonieme, tłumacza języka migowego. Po każdym szkoleniu tłumacz pozostaje do dyspozycji głuchoniemego pracownika tak by ten mógł dopytać prowadzącego szkolenie o nurtujące go kwestie. - budowanie wrażliwości społecznej poprzez organizację akcji wspierających osoby niepełnosprawne i potrzebujące takie jak: „Pozytywnie zakręceni” – zbiórka nakrętek, „Dobre ciasto w dobrej wierze” – zbiórka pieniędzy na rehabilitacje niepełnosprawnej wnuczki jednej z naszych pracownic, organizowaliśmy wakacyjne zbiórki pomocy szkolnych, przedświąteczne zbiórki żywności, zaproszenie dzieci z domu dziecka na imprezę Mikołajkową dla dzieci pracowników. To właśnie takie działania sprawiają, że UTK nie tylko wspiera niepełnosprawnych pracowników i interesariuszy ale również jest propagatorem dobrych praktyk pokazując, że lęki związane z otaczaniem się osobami niepełnosprawnymi a zwłaszcza z ich zatrudnianiem można oswoić.

 

 • II miejsce i srebrny medal: Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Warszawa
 • III miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy

 


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


SUPER LODOŁAMACZ 2016

 

 • Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” z Radomia

 

Gospoda Jaskółeczka prowadzi działalność gastronomiczną serwując tradycyjne dania kuchni polskiej. Ofertę kieruje do mieszkańców miasta Radomia i okolic.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. zostało powołane aktem notarialnym w dniu 22 maja 2007 r., dzięki staraniom Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w Radomiu utworzonego w ramach projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - „Cogito” realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUA w okresie.

Osoby chorujące psychicznie angażowały się ochoczo we wszystkich etapach powstania Gospody Jaskółeczka.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka „ Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które łączy cele ekonomiczne i społeczne nastawione głównie na zapewnienie miejsc pracy osobom ze schorzeniami szczególnymi oraz pozytywną zmianę społeczną w odbiorze ludzi chorujących psychicznie. Firma działa na zasadzie non for profit, a ewentualne zyski reinwestuje w tworzenie nowych miejsc pracy.

W Gospodzie Jaskółeczka zatrudnionych było na umowę o pracę w 2015 r. 24 osoby w tym 18 osób niepełnosprawnych z czego 14 osób ze schorzeniami szczególnymi. Liczba pracowników wzrosła w 2015 r.


LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 

 • Prof. UPH dr hab. Leszek Płoch - Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

 

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki, muzyk, muzykoterapeuta. Autor samodzielnych publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce aktywizacji twórczej, arteterapii, socjalizacji osób z niepełnosprawnością. Od przeszło czterdziestu lat inicjuje różnorodne akcje, imprezy, wydarzenia artystyczne i kulturalne z udziałem i na rzecz włączania społecznego do kultury dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością.

Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” powstał w 1985 rok i dziś liczy już ponad 75 członków. W próbach artystycznych uczestniczy 95 członków. „MAZOWIACY” podlegają organizacyjnie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Twórcą i kierownikiem tego unikalnego zespołu folklorystycznego jest prof. UPH dr hab. Leszek Ploch. Zespół „MAZOWIACY” przyjmuje do swojej grupy młodzież niepełnosprawną od 16 roku życia, uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osoby zatrudnione w spółdzielniach inwalidzkich, itp. Członków Zespołu wspierają w tańcu, śpiewie oraz w innych pracach technicznych wolontariusze. Są to uczniowie szkół średnich, studenci oraz wszystkie te młode osoby, które pragną czuć się potrzebne.


Ambasador Konkursu Joanna Brodzik


Podczas Gali wystąpił Arkadiusz Kłusowski


Prowadzenie Grzegorz Miśtal


Patronat honorowy

 • Zdzisław-Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy


Patronat medialny


Partner

 

 

Podkarpacko-Lubelscy Laureaci Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016


Podkarpacko-Lubelska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko - Senator RP, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Krystyna Skowrońska - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Miazga - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP
 • Dawid Baran - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Włodzimierz Biaduń - Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jerzy Dębski - Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek - Kierownik Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Adam Panek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Ryszard Cebula - Prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych
 • Krzysztof Tokarz - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON

 


Kategoria Zatrudnienie Chronione


 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 7, 36 - 100 Kolbuszowa

 


Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech powstał w roku 1996 i do tej pory pozostaje w całości polską firmą rodzinną. Zakład zatrudnia 239 pracowników z tego 123 to osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne pracują w firmie na różnych stanowiskach, zarówno kierowniczych jak i robotniczych. Aktualna produkcja zakładu to 30 mln sztuk wyrobów z możliwością rozszerzenia produkcji. Firma „Orzech” jest uczestnikiem oraz laureatem rządowego programu „Poznaj Dobrą Żywność”. Zakład prowadzi szereg działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych promując ich aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego. Tworzone są między innymi indywidualne programy rehabilitacji, których celem jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnych pracowników. Zakład wspiera finansowo ze środków ZFRON rehabilitację społeczną i leczniczą swoich niepełnosprawnych pracowników. Osoby niepełnosprawne korzystają między innymi z pomocy w formie pożyczek, zwrotów kosztów dojazdu do pracy, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz protez. Firma Orzech prowadzi szereg działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz stwarza im możliwości przekwalifikowania. Infrastruktura zakładu dostosowana jest do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zakład prowadzi działalność charytatywną, stale współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, szpitalami i domami dziecka udzielając pomocy finansowej lub ofiarowując produkty firmy.
Zdaniem Kapituły działalność Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech" Sp. z o.o. w Kolbuszowej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Zatrudnienie Chronione.


 • II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, Wola Rafałowska 214, 36-017 Błędowa Tyczyńska
 • III miejsce i brązowy medal: Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, ul. Głowackiego 35, 20-060 LublinKategoria Otwarty Rynek


 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Ele-Comp. Sp. z o. o.,ul. Podkarpacka 61, 35-082 Rzeszów


Firma ELE-COMP sp. z o. o. powstała w 1992 roku, a od 1999 roku zatrudnia osoby niepełnosprawne. W chwili obecnej spółka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 43,75 pracowników. Ponad 50% załogi stanowią osoby niepełnosprawne. W obszarze działania firmy znajduje się sprzedaż hurtowa i detaliczna pełnego asortymentu artykułów elektroinstalacyjnych oraz oświetleniowych. Budowanie obecnego sukcesu firmy właściciele rozpoczęli jako Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjnych Ele-Comp S.C., które w 1997 roku przekształcili w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma systematycznie rozwija również kontakty i współpracę zagraniczną. Osoby niepełnosprawne stanowią bardzo ważny element w zarzadzaniu firmą. Zarówno w okresie kiedy firma posiadała status zakładu pracy chronionej jak i obecnie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracodawcy. Niepełnosprawni pracownicy firmy mogą korzystać nieodpłatnie z opieki medycznej, diagnostyki oraz zabiegów rehabilitacyjnych oraz wsparcia finansowego na różne formy rehabilitacji społecznej.

Zdaniem Kapituły działalność firmy Ele-Comp sp. z o. o. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Otwarty Rynek Pracy. • I miejsce i srebrny medal: Firma Utrzymania Czystości "SOPEL" Stanisław Sopel, ul. Szarotkowa 9, 35-604 Rzeszów
 • III miejsce i brązowy medal: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Kategoria Instytucja

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów;

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2007 roku. W chwili obecnej ROPS w Rzeszowie zatrudnia w przeliczeniu na etaty 97,4 pracowników, w tym 6 etatów pracowników niepełnosprawnych. Systematycznie prowadzone są działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w 2015 roku utworzono nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych (1,5 etatu). Do podstawowych zadań ROPS należy realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki społecznej. ROPS dofinansowuje działania organizacji pozarządowych i instytucji na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wspiera tworzenie nowych miejsc pracy oraz działania służące poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych. Realizuje programy współfinansowane ze środków PFRON. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność ROPS w zakresie wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. W 2007 roku na terenie woj. podkarpackiego funkcjonowały 2 zakłady aktywności zawodowej (w Rymanowie Zdroju i Nowej Sarzynie), zatrudniające łącznie 71 osób niepełnosprawnych. Obecnie funkcjonuje 13 takich zakładów, które zatrudniają 461 osób niepełnosprawnych. Według danych PFRON, na koniec 2015r. w woj. podkarpackim działała największa liczba zaz-ów w stosunku do innych województw. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozwija również różne formy dialogu społecznego m.in. poprzez współpracę z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Instytucja.


 

 • II miejsce i srebrny medal: Urząd Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20 - 109 Lublin
 • III miejsce i brązowy medal: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 • Wyróżnienie w kategorii Instytucja otrzymuje: Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16 C

 


SUPER LODOŁAMACZ 2016

 

 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21 - 010 Łęczna

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej powstał w grudniu 2006r. Jest największym zakładem tego typu w województwie lubelskim. Umożliwia zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością wymagającym szczególnych warunków pracy. W Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Łęcznej mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczonym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest ogółem 83 osoby, z czego 61 stanowią osoby niepełnosprawne. Głównym profilem działalności zakładu jest gastronomia, zakład specjalizuje się w się w żywieniu zbiorowym. Zakład promuje aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W zakładzie tworzone są warunki do rozwoju zainteresowań i talentów osób niepełnosprawnych, między innymi: poezji, prozy, malarstwa oraz rękodzieła artystycznego. Stawia się na eksponowanie kreatywności, promocji własnej osoby, wzmacnianie samooceny i odnoszenie sukcesów w obszarze pracy twórczej. Odbywa się to poprzez udział pracowników zakładu w konkursach, wystawach i wernisażach. Zakład bardzo aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności traktując to, jako najlepszą drogę integracji społecznej. Systematyczne bierze udział w wystawach i targach branżowych. Na każdym kroku kadra zakładu stara przekonywać osoby niepełnosprawne, że mogą i są bardzo dobrymi pracownikami, którzy swoje obowiązki wykonują rzetelnie i sumiennie. W zakładzie wyznaje się idee „niepełnosprawni – zawodowo pełnosprawni”. Zakład dba o rozwój zawodowy pracowników organizując szereg szkoleń w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo ZAZ wykorzystuje środki funduszu aktywności i podejmuje działania poprawiające warunki pracy np. dodatkowe oprzyrządowanie stanowiska pracy, zakup sprzętu ułatwiającego wykonywanie określonych czynności. Ponadto środki funduszu przekazywane są na m.in.: - pomoc w zaspakajaniu potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Na terenie zakładu prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo medyczne, psychologiczne oraz konsultacje psychiatryczne, doradztwo zawodowe, dodatkowo pracownicy mogą skorzystać z masażu leczniczego i zajęć z fizjoterapeutą. Zakład prowadzi szeroką działalność charytatywną, wspierając wiele akcji społecznych, co jest udokumentowane wieloma wyróżnieniami.

Zdaniem Kapituły działalność Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zasługuje na tytułu Super Lodołamacza 2016.


Wyróżnienie w kategorii Super Lodołamacz:

 

 • Fundacja Fuga Mundi w Lublinie
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

 LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

 

Profesor doktor nauk medycznych Andrzej Kwolek urodził w 1942 r. w Łańcucie. W 1971 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Śląskiej Akademii Medycznej, następnie w latach 1976 – 1983 pracował w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Górach Tarnowskich jako ordynator oddziału rehabilitacji. W okresie przełomu sierpniowego roku 1980 był inicjatorem utworzenia pierwszego w zakładzie opieki zdrowotnej na Śląsku Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, za co był represjonowany. Po powrocie do Rzeszowie w 1983 roku rozpoczyna pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Rzeszowie, gdzie organizuje pierwszy w województwie oddział rehabilitacji. Następnie kontynuuje swoją pracę w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 jako ordynator oddziału rehabilitacji. W latach 2001-2007 – był dyrektorem Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie – dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Profesor Andrzej Kwolek jest twórcą „Rzeszowskiej Szkoły Rehabilitacji”. Podkarpacie było białą plamą na mapie rehabilitacji, zmienił to właśnie profesor Andrzej Kwolek.

W 1995 r. habilituje się w Akademii Medycznej w Warszawie a 29 lutego 2008 r. odbiera z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego akt nominacji na stanowisko profesora.

Ważną częścią pracy Profesora i jej szczególnym owocem są Wojewódzkie Sejmiki Rehabilitacyjne – organizowane od 1992 r. Współtworzy je wraz z dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem. Sejmiki to spotkania, podczas których uczestnicy szukają konkretnych rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kapituła pragnie podkreślić rolę i głos Sejmików oraz ogromne zaangażowanie Profesora Andrzeja Kwolka w budowę Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie. W województwie podkarpackim nie było placówki stacjonarnej, która w takim zakresie zabezpieczałaby rehabilitację dzieci. Profesor Andrzej Kwolek angażował się także w działania związane z likwidacją barier architektonicznych, w zmiany prawa budowlanego oraz przystosowanie komunikacji miejskiej dla osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych i niedowidzących.

Jego praca zawodowa zawsze była powiązana z działalnością na rzecz obrony godności człowieka. Jako lekarz zadziwia nie tylko profesjonalizmem, ale i podejściem do chorego. Zawsze pozostaje blisko pacjenta, uznając jego dobro za najważniejszy cel swego działania. Jest powszechnie znanym i cenionym człowiekiem. Należy do grona najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Polsce. Profesor Andrzej Kwolek posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem wielu publikacji i referatów oraz podręcznika „Rehabilitacja Medyczna”, promotorem prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich.

Zdaniem Kapituły działalność Profesora Andrzeja Kwolka w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w pełni zasługuje na tytuł Lodołamacza Specjalnego.


Wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny:

 

 • Janusz Jurek z Lublina
 • Adrian Beściak z Rzeszowa

 Ambasador Konkursu Artur Andrus


Podczas Gali wystąpił Animato Kwartet smyczkowy z wokalistą


Patronat honorowy

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina


Patronat medialny

 

 

Pomorscy Laureaci Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016

 

Pomorska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 

 

 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
 • Wieczesław Augustyniak – Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
 • Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Beata Wachowiak Zwara – Pełnomocnik Miasta Gdynia ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Marlena Waruszewska-Jewsienia – Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Miasta Sopotu

 


Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 

 • I miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
  Uzasadnienie
  ZAZ zatrudnia 49 osób z niepełnosprawnością w tym 25 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 24 osoby z umiarkowanym stopniem. Ponadto Zakład daje możliwość odbycia stażu zawodowego osobom niepełnosprawnym z każdym stopniem niepełnosprawności. Osoby pracujące w zakładzie zatrudniane są w trzech działach: gastronomicznym, pralniczym i gospodarczo-technicznym. Dla pracowników organizowane są liczne szkolenia zawodowe a także wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze. Prowadzona jest stała rehabilitacja w ramach której organizowana jest min. filmoterapia, hipoterapia, czy zajęcia na basenie. Pracownicy Zazu mimo iż sami są niepełnosprawni niosą pomoc inny. Czynnie uczestniczą w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierają plastikowe nakrętki w ramach pomocy dla chłopca chorego na porażenie mózgowe a także w okresie jesiennym uczestniczą w zbiórce żołędzi na pokarm dla zwierząt.
 • II miejsce – Atut Sp. z o.o. z Gdyni
 • III miejsce – PPHU Duet Sp. Jawna z Człuchowa

 


Kategoria Otwarty Rynek

 

 • I miejsce – EURO-WENT Sp. z o.o. z Gdańska
  Uzasadnienie
  Firma "EURO-WENT" jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w 1994 roku. Specjalizuje się w usługach w zakresie projektowania, montażu oraz serwisowania profesjonalnych systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych. Zatrudnia 74 pracowników w tym 38 osób niepełnosprawnych. W 2015 roku firma utworzyła 2 nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy pracownicy firmy objęci są opieką medyczną – firma w tym zakresie współpracuje ze Swissmedem, z którym ma podpisaną umowę na pełny zakres świadczeń usług profilaktycznych i rehabilitacyjnych. Ponadto w firmie funkcjonuje gabinet lekarski wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny w którym zatrudniona jest dyplomowana pielęgniarka. W celu usprawniania pracy osobom niepełnosprawnym Firma posiada i dokupuje coraz to nowsze technologicznie obrabiarki do parku maszynowego. Pracownicy firmy kierowani są na liczne szkolenia zawodowe, a także na studia magisterskie i podyplomowe.
 • II miejsce – Constans Group Edyta Kryszkiewicz z Gdańska
 • III miejsce – Progres Sp. z o.o. Sp. K z Gdańska

  Wyróżnienie - Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych z Gdyni

 


Kategoria Instytucja

 

 • I miejsce – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” z Gdańska
  Uzasadnienie
  Fundacja działa od 2008 roku i ukierunkowana jest na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i członkom ich rodzin. Jest organizacją non – profit. Utrzymuje się z grantów głównie miejskich ale tez ministerialnych czy europejskich. Roczny obrót finansowy fundacji to ok 1 500 000,00. W ciągu roku fundacja realizuje ok 20 różnych projektów oferując wsparcie ok. 400 osobom. Prowadzi ośrodki wsparcia takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy, kluby samopomocy, mieszkania chronione.Fosa jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji, happeningów czy debat z udziałem osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych. Członkowie fundacji angażują się w kreowanie polityki Miasta, zasiadając w zespołach roboczych czy gremiach współtworząc akty prawne, które mają wpływ na podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych. Spośród ok. 30 pracowników etatowych firmy 10 to osoby niepełnosprawne w tym 4 ze schorzeniami specjalnymi.
 • II miejsce – Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ze Słupska 

  Wyróżnienie
  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w Gdańsku
  Fundacja Prawo dla Obywateli z Gdyni

 


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


Tytuł LODOŁAMACZA SPECJALNEGO przyznano

 

 • Pani Beacie Wachowiak - Zwara
  Uzasadnienie
  Pani Beata Wachowiak – Zwara - Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych, z wykształcenia prawnik. W 1972 roku uległa wypadkowi samochodowemu i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. W latach 1980-1983 współpracowała z brytyjską organizacją Motivation pomagając osobom niepełnosprawnym w Albanii, Rumunii i Malezji. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą, m.in. współtworzyła Fundację Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „ Integralia”, a także współtworzyła i była pierwszym Prezesem Polsko-Szwedzkiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji – Rekryteringsgruppen. Pracując od 1999 roku w Urzędzie Miasta Gdynia, wdraża systemowe zmiany w Gdyni, wyznacza nowe standardy myślenia o integracji społecznej na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Pomysłodawczyni i realizatorka programu "Gdynia bez barier", dzięki któremu miasto staje się przyjazne osobom niepełnosprawnym. W 2003r. została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2011 uzyskała tytuł „Człowieka bez barier” w ogólnopolskim plebiscycie magazynu „Integracja”. Wicemistrzyni Świata w supergigancie w narciarstwie alpejskim osób niepełnosprawnych w Szwajcarii. Zdobywczyni Wicemistrzostwa w zawodach kajakarskich –paracanoe we Włoszech.

 


Tytuł SUPER LODOŁAMACZA przyznano

 

 • Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
  Uzasadnienie
  Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia jest jednym z kluczowych projektów, które tworzą program CSR Grupy Ergo Hestia. Została powołana w 2004 roku z inicjatywy Piotra M. Śliwickiego, Prezesa Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Inspiracją do powołania fundacji były doświadczenia DKV Seguros – partnerskiej firmy ubezpieczeniowej z Hiszpanii, która kilka lat wcześniej powołała podobną fundację.
  Misją fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Fundacja wypełnia ją w sposób szczególny, współtworząc przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach.
  Wizją fundacji jest stale powiększające się grono zdolnych, wykształconych i samodzielnych osób z niepełnosprawnością, które pracują i odnoszą sukcesy, realizują swoje ambicje i są konkurencyjne na otwartym rynku pracy.
  Od 12 lat grono specjalistów fundacji: psychologów, trenerów, doradców zawodowych oraz pośredników pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością w podejmowaniu zatrudnienia.
  Fundacja tworzy przestrzeń do współpracy różnych środowisk – m.in. pracodawców, uczelni i szkół – na rzecz inicjatyw promujących otwarte i przyjazne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami.
  Systematycznie organizuje szkolenia, prowadzi indywidualne doradztwo , aranżuje zawodowe staże dla osób niepełnosprawnych, zatrudnia i pośredniczy w zatrudnianiu na otwartym rynku pracy. Na przestrzeni tych kilkunastu lat ze wsparcia fundacji skorzystało ponad 600 osób z czego blisko połowa realizuje się dzisiaj zawodowo.
  Fundacja stawia na innowacyjność. Sięgnęła po rozwiązania technologiczne, które umożliwiają dotarcie do wielu osób potrzebujących wsparcia. Uruchomiona w 2016 r. platforma doradza.my, która umożliwia prowadzenie szkoleń on-line, ma być źródłem inspiracji do podejmowania kontaktów, impulsem do rozwoju i świadomego planowania drogi zawodowej. Już dziś fundacja udostępniła materiał, który jest ogromną skarbnicą wiedzy nt. rynku pracy. Dąży do tego, by platforma była przyjaznym i rozpoznawalnym miejscem, gdzie każdy znajdzie cenny drogowskaz na swojej ścieżce zawodowej.
  W codziennych działaniach fundacja promuje i uczy „innego spojrzenia” na niepełnosprawność. Udowadnia, że to kompetencje i osobista postawa osób z niepełnosprawnością wzmocniona wiarą we własne możliwości determinują sukces na rynku pracy.

 


Ambasador Konkursu Dorota Lulka

 

Podczas Gali wystąpiła Paulina Czapla

 

Patronat honorowy

 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska
 • Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni

 

Patronat medialny

Partner:

 

 

 Laureaci etapu regionalnego Śląskiego Konkursu Lodołamacze 2016

 

Śląska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Edyta Świątczak-Gurzęda – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Jerzy Kędziora – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Katarzyna Błaszczyk-Domańska – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. równego traktowania
 • Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Zenon Nowak – Prezes Dziennika Zachodniego
 • Ryszard Rzebko – Redaktor Naczelny pisma „Nasze Sprawy”
 • Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
 • Marek Plura - Europoseł
 • Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON


Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy "Wspólna Pasja" z Żor
  Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”, rozpoczął działalność w 2009 r. Działalność gospodarcza Zakładu, realizowana jest poprzez świadczenie usług dla klientów indywidualnych i zbiorowych.
  Największym osiągnięciem i najbardziej cieszącym efektem działań Zakładu Aktywności Zawodowej i pracującej w nim kadry obsługowo – rehabilitacyjnej, jest niewątpliwie pokazanie pracownikom niepełnosprawnym szansy jakie stwarza im życie. Szansy na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, pokazywanie że mogą zakładać rodziny, spełniać swoje mniejsze i większe marzenia oraz przede wszystkim, że mogą funkcjonować jak inni mieszkańcy miasta na równych im prawach i pozytywnie patrzeć w przyszłość, radzić sobie ze swoimi problemami. Pracownicy niepełnosprawni Zakładu łamią stereotypy. Pozwalają społeczeństwu przekonać się, iż osoba niepełnosprawna nie musi być obciążeniem głównie finansowym dla pozostałej części społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Niepełnosprawni niczego nie chcą dostawać za darmo, chcą akceptacji, stworzenia im warunków by mogli się realizować i zapracować na swoje utrzymanie.
  „Podstawą naszych działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnoprawnych, jest założenie, iż NIE MA TAKIEJ PRACY, KTÓREJ NIE MOGĄ WYKONYWAĆ OSOBY NIEPEŁNOPRAWNE, oczywiście z wyłączeniem prac typu np. górnik pod ziemią.”
  Główne elementy na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- pracowników Zakładu: - po pierwsze – usługi i produkty wytwarzane przez niepełnosprawnych pracowników zostały skierowane do społeczności lokalnej i odpowiadają potrzebom tej społeczności. - po drugie – główne usługi realizowane przez Zakład, tj. Bar Mleczny i inne usługi gastronomiczne, a także usługi w zakresie ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych, są realizowane na otwartym rynku z bezpośrednim kontaktem wykonawca – odbiorca, czyli bardzo często osoba niepełnosprawna – osoba pełnosprawna. Nie ma lepszej rehabilitacji zawodowej i społecznej niż taka, która odbywa się w otwartym środowisku. - po trzecie – bardzo pozytywny odbiór działalności Zakładu przez mieszkańców, a także lokalny biznes, przyczynił się do znacznego zmniejszenia ilości osób bezrobotnych wśród niepełnosprawnych mieszkańców Żor.

 • II miejsce i srebrny medal:
  Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych z Wodzisława Śląskiego
 • III miejsce i brązowy medal:
  Mega Service Plus Sp. z o.o. z Katowic


Kategoria Otwarty Rynek

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  Limatherm Components Sp. z o.o. z Chorzowa
  Limatherm Components Sp. z o. o. rozpoczął działalność w roku 2007 w Chorzowie. Firma zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz obudów. Limatherm Components sp. z o. o. - to firma produkcyjna, w której na 236 osób zatrudnionych 224 to osoby niepełnosprawne , co stanowi 95 % wszystkich zatrudnionych. Priorytetem jest zatrudnianie osób niewidomych i niesłyszących, stworzenie dla nich nowych stanowiska pracy, oraz wspomaganie ich w życiu społecznym. Firma stara się pomagać i rozwijać pozazawodowe pasje i zainteresowania swoich pracowników, sponsoruje działania Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, gdzie w drużynie „Goalball” piłka nożna niewidomych grają niepełnosprawni z naszej firmy. Limatherm Components sponsoruje całą drużynę niewidomych. Osoby zatrudnione w firmie mogą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i nabywać zupełnie nowe umiejętności. Firma podejmuje działania integracyjne najczęściej są to wspólne spotkania podsumowujące rok pracy, oraz wycieczki integracyjne połączone ze zwiedzaniem różnych ciekawych i pięknych miejsc.

 • II miejsce i brązowy medal:
  Serwis Przyczep "WIOLA" Sławomir Grabowski z Knurowa
 • III miejsce i srebrny medal:
  Lavoro Sp. z o.o. z Częstochowy

 


Kategoria Instytucja

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymał:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest samodzielną jednostką organizacyjną , nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Katowice. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone gminy oraz zadania powiatu, a także zadania z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej powierzone przez Radę Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Katowice.
  Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” działa nieprzerwanie od 2010 roku, początkowo w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, a od 2015 roku jest kontynuowany w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego przez Miasto Katowice i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy jakości życia, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice oraz zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców na problemy osób z niepełnosprawnością. W ramach Programu podjęto regularną współpracę z szeregiem podmiotów kulturalnych i sportowych, szkół oraz organizacji społecznych. Takie podejście skutkuje zwiększeniem możliwości podmiotów i pozwala na prowadzenie nowatorskich, interdyscyplinarnych działań. Ponadto Program „Teraz My!” jest organizatorem regularnych zajęć dla osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia.

 • II miejsce i srebrny medal:
  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa
 • III miejsce i brązowy medal:
  Fundacja Tacy Sami z Gliwic

 


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy"

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy ukazuje się już od czerwca 1988 r., na ogólnopolskiej arenie wydawniczej od 1989 r., na trwałe wpisało się w pejzaż informacyjny i wydawniczy.Jego najważniejszą misją jest pełnienie roli podstawowego nośnika informacji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ich organizacji, pracodawców i instytucji powołanych do pracy na ich rzecz. Mając stały kontakt z przedstawicielami gremiów decyzyjnych (w tym parlamentu), wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością, ich pracodawców oraz urzędów i instytucji, największą uwagę skupia na rehabilitacji zawodowej jako ukoronowaniu całego procesu rehabilitacji, nie rezygnując przy tym z bardzo szerokiego spektrum zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej.

„Nasze Sprawy" są pomostem między osobami niepełnosprawnymi, a ich pracodawcami, prezentuje konkretne przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z niepełnosprawnością, specyfikę ich działania i osiągnięcia, ich oczekiwania wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami.

Grupom osób niepełnosprawnych, które mogą i chcą podjąć pracę zawodową - poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy, samorządami terytorialnymi, innymi podmiotami i organizacjami – wskazuje określone możliwości i kierunki kształcenia, które dobrze rokują przyszłemu zatrudnieniu i osiągnięciu dobrej, stabilnej pozycji zawodowej.

Misją pisma jest pełna, kompetentna informacja na temat zasad funkcjonowania rynku pracy osób z niepełnosprawnością, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, służenie niezależną, rzetelną informacją i publicystyką całemu środowisku.


LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pasterny

Napisała trzy książki, ale to raczej nie jest jej ostatnie słowo. Pełna pomysłów i energii pokazuje, że warto być w życiu aktywnym. Nawet jeśli się nie widzi. Usłyszała o konkursie ogłoszonym przez jedno z biur poselskich: „Interpelacja lepsza niż manifestacja”. Czemu nie spróbować? Wygrała, choć w biurze wszyscy byli zdziwieni, gdy okazało się, że wygrała osoba niewidoma. Nagrodą był staż w biurze poselskim.

Zaczęła pracować w biurze posła Andrzeja Markowiaka. Najpierw jako wolontariuszka, ale już po dwóch miesiącach zaproponowano jej stałą pracę. Świetnie znała francuski i angielski, do tego angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, głównie dotyczących niepełnosprawnych. Uczestniczyła w czteromiesięcznym wolontariacie w Belgii. Hanna nie widzi od urodzenia. Czy łatwo się z tym pogodziła? – Gdy poszłam do liceum, wstydziłam się chodzić z białą laską. Byłam jedyną niewidomą. Po pierwszej lekcji matematyki, pomyślałam, że rzucę szkołę! Mimo że nauczycielka dyktowała zapisywany na tablicy tekst, nie mogłam nadążyć z zapisaniem go w brajlu.

Ambicja jednak zwyciężyła. Hanna poświęcała dużo więcej czasu na naukę, niż osoba widząca. Bez trudu dostała się na romanistykę. Wykłady nagrywała, a potem – w domu – przepisywała brajlem. Oprócz romanistyki ukończyła podyplomową logopedię. Przez rok uczyła francuskiego w szkole podstawowej (dzieciom bardzo się spodobało, gdy dała im kartki z napisami w brajlu). Pracowała też jako logopeda w przedszkolu, pomagając niewidomym dzieciom ze złożoną niepełnosprawnością. Dziś jest konsultantką ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.


Wyróżnienie:

Marcin Mikulski


Ambasador Konkursu Józef SkrzekPodczas Gali wystąpił Józef Skrzek


Oraz Jacek Noch


Prowadzenie Dariusz Niebudek


Patronat honorowy

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów


Patronat medialny

 


 

Laureaci Lodołamacze 2016 w Regionie Wielopolsko-Lubuskim 

 

Wielkopolsko - Lubuska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016


 • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański
 • Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
 • Stanisława Ziółkowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Łukasz Krysztofiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Anna Skupień - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
 • Maria Sowińska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Dorota Potejko – zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Maria Pawlak – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie
 • Róża Wojta – dziennikarka zajmująca się problematyką osób niepełnosprawnychKategoria Zatrudnienie Chronione


 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Spółdzielnia Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim


Kapituła doceniła blisko 70-letnią działalność Spółdzielni Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. Szczególną uwagę zwrócono na uratowanie Spółdzielni w 2015 r. przed upadłością przez nowego Prezesa Pana Włodzimierza Sosnowskiego, który postanowił wprowadzić dodatkową produkcję świec dla Caritasu. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zatrudnić dodatkowo nowe osoby z likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka w Krotoszynie oraz wybudować nową halę z nowoczesnym parkiem maszynowym, a pomieszczenia wyposażono w klimatyzację, poprawiając tym samym warunki pracy. Dostrzeżono również, że pracownicy licznie korzystają z wycieczek połączonych z rehabilitacją, organizowanych przez pracodawcę.

 

 • II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie
 • III miejsce i brązowy medal: Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda”

 


Kategoria Otwarty Rynek

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Delhan Artur Szyszka

 

Delhan Artur Szyszka zwyciężył w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne na wszystkich szczeblach zatrudnienia, zgodnie z ich wykształceniem, zdolnościami, preferencjami oraz stanem zdrowia. W 2015 r. zatrudnionych zostało 5 nowych pracowników, a obecnie 25 % załogi stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Firma dodatkowo przekazuje środki na rzecz instytucji charytatywnych, działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych oraz prowadzi własną Fundację Delhan Uśmiech w Barwach Tęczy. Doceniono również, że pracownicy mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, grach integracyjno-sportowych, tak samo jak pozostali zdrowi członkowie zespołu, co korzystnie wpływa na przełamywanie niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

 

 • II miejsce i srebrny medal: Odrzańska Spółdzielnia Socjalna
 • III miejsce i brązowy medal: Konimpex Sp. z o.o.

 


Wyróżnienia:

 

 • Dobra Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel

 


Kategoria Instytucja

 

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Urząd Miejski w Koninie

 

Urząd Miejski w Koninie zwyciężył w kategorii Instytucja. Uwagę Kapituły zwróciło wyjątkowe zaangażowanie Urzędu w promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, czego dowodem jest utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w nowoczesnym budynku w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Doceniono również, że Miasto Konin w 2015 r. zrealizowało projekt w ramach środków z EFS, dzięki którym samozatrudnienie znalazło 20 osób. W Urzędzie osoby z niepełnosprawnością są zatrudnianie głównie na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych, z czego duży odsetek stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Instytucja w 2015 r. nagrodziła także 77 wolontariuszy, którzy m.in. działają na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również wspiera cyklicznie drużynę koszykówki na wózkach z Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang.

 

 • II miejsce i srebrny medal: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • III miejsce i brązowy medal: Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze

 


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


SUPER LODOŁAMACZ 2016

Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM”

Statuetka Super Lodołamacza została przyznana Wielkopolskiemu Klubowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM” za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, uprawiających kolarstwo tandemowe. W ramach sekcji turystycznej, osoby niewidome, będące jej członkami, biorą udział w rajdach i obozach turystycznych, rozwijając tym samym samodzielność, zaradność oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. Kolarze wywodzący się z Klubu biorą udział w wyścigach na terenie całego kraju i poza granicami, zdobywając czołowe lokaty (m.in. w 2016 r. Mistrzostwo Świata w duathlonie w Aviles, czy też w 2015 r. złote medale w Pucharze Świata w thriatlonie w Yokohamie i Londynie). Ponadto duet Przemysław Wegner i Artur Korc reprezentują w tym roku Poznań podczas XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.


LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pracharczyk – Założycielka i wieloletnia Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Statuetkę Lodołamacza Specjalnego otrzymała w tym roku Pani Hanny Pracharczyk. Współautorka Standardów Dostępności Miasta jest osobą ogromnie zaangażowaną w likwidowanie barier architektonicznych na terenie miasta Poznania. Pani Hanna Pracharczyk jako Współzałożyciel Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym przez wiele lat była organizatorką turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla rodziców i dzieci z dysfunkcjami wzroku. Pani Hanna w tym roku obchodzi 40-lecie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ponadto jest inicjatorką i organizatorem ustawienia makiet dotykowych (Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku, Stadionu Miejskiego oraz Placu Uniwersyteckiego) dla osób niewidomych, aby mogły także poznawać miasto Poznań w miarę swoich możliwości.
Ambasador Konkursu Marek Piekarczyk


Podczas Gali wystąpi Marek Piekarczyk


oraz Ilona Kwarta


Aleksandra Januszczak


Patronat honorowy

 • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznańsk


Patronat medialny

 

 

GALERIA 2016

Gala Centralna »

Gala Dolnośląsko-Opolska » 

Gala Kujawsko-Pomorska »

Gala Łódzka » 

Gala Małopolsko-Świętokrzyska »

Gala Mazowiecka » 

Gala Podkarpacko-Lubelska » 

Gala Pomorska »

Gala Śląska »

Gala Wielkopolsko-Lubuska » 

Lodołamacze 2016 w telewizji, radiu, prasie, internecie

XI edycja Kampanii Lodołamacze 2006 - jeszcze takiego odzewu w mediach nie było!


Lodołamacze 2016 w telewizji, radiu, prasie, internecie

XI edycja Kampanii Lodołamacze 2016 - jeszcze takiego odzewu w mediach nie było!


Gala Finałowa XI edycji Konkursu Lodołamacze 2016 fotorelacja część 2
Dziennik Gazeta Prawna: Firmy z niepełnosprawnymi pracownikami nagrodzone
435 pracodawców wzięło udział w 11 edycji Lodołamaczy, konkursu, którego celem jest honorowanie przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających niepełnosprawnych pracowników. Podobnie jak w poprzednich latach patronat nad tym wydarzeniem objął DGP.
Pelion Lodołamaczem 2016 w ogólnopolskiej edycji konkursu
Pelion, firma zajmująca się dystrybucją farmaceutyków, została wyróżniona w ogólnopolskiej XI edycji konkursu Lodołamacze 2016. Kapituła przyznała spółce drugie miejsce i srebrny medal w kategorii - Rynek otwarty.
Pelion wyróżniony za działania na rzecz niepełnosprawnych
Firma Pelion została wyróżniona w ogólnopolskiej XI edycji konkursu Lodołamacze 2016. Kapituła przyznała spółce drugie miejsce i srebrny medal w kategorii Rynek otwarty.
Koniński urząd miejski, AGH i Martyna Wojciechowska laureatami "Lodołamaczy"
Koniński urząd miejski, AGH i Martyna Wojciechowska znaleźli się wśród laureatów XI edycji konkursu "Lodołamacze". Uhonorowano też firmy i instytucje, które przełamują uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.
Ogólnopolski Lodołamacz za przełamywanie barier
Miło nam poinformować, że kapituła ogólnopolskiego konkursu „Lodołamacze 2016” przyznała Akademii Górniczo-Hutniczej srebrny medal w kategorii instytucje.
Gala Finałowa XI edycji Konkursu Lodołamacze 2016 - fotorelacja

Polski Komitet Paraolimpijski, Martyna Wojciechowska nagrodzeni w Zamku Królewskim w Warszawie podczas Gali Lodołamacze 2016.


Gala wręczenia statuetek i medali odbyła się w dniu 29 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

<< « start < wstecz 1 2 3 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 21 z 58