Startarrow Etap centralny arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni Medialni


Kapituła Centralna Konkursu Lodołamacze 2021

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Małgorzata Jarosiska-Jedynak
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Urszula Rusecka
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Paweł Wdówik
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Łażewska-Hrycko
Główny Inspektor Pracy
Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Jan Filip Libicki
Senator RP
Sławomir Piechota
Poseł na Sejm RP
Gertruda Uścińska
Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tomasz Chróstny
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Prezes Najwyższej Rady Lekarskiej
Prof. dr hab. Piotr Wachowiak
Rektor Szkoły Głównej Handlowej
Marcin Kusy
p.o. Dyrektora Redaktora Naczelnego Polskiego Radia Program Pierwszy
Krzysztof Skowroński
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Prof. dr inż. architekt Ewa Kuryłowicz
Wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates; Kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Krzysztof Jedlak
Redaktor Naczelny Dziennik Gazeta Prawna
Michalina Topolewska
Redaktor Dziennik Gazeta Prawna