Startarrow Etap regionalny arrow dolnoś., lubus., opol., wielkopol. arrow Patroni

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniPatroni Konkursu Lodołamacze 2024 - dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkoposkie

Patroni Honorowi

  •  Maciej Awiżeń – Wojewoda Dolnośląski
  •  Marek Cebula – Wojewoda Lubuski
  •  Monika Jurek – Wojewoda Opolska
  •  Agata Sobczyk  – Wojewoda Wielkopolska
  •  Cezary Przybylski  – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  • Marcin Jabłoński Marszałek Województwa Lubuskiego
  • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
  • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
  • Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia

Patroni medialni: