Startarrow Etap regionalny arrow kuj.-pom., pom., warm.-mazur., zach.-pom. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy












Ogólnopolscy Patroni Medialni
























Kapituła Konkursu Lodołamacze 2021

kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
 
 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białystok
 • Marek Wojtkowski - Prezydent Miasta Włocławka
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON
 • Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON
 • Janusz Surmacz – p.o. Dyrektora Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON
 • Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS w Gdańsku
 • Łukasz Jaworski – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Janina Mironowicz – Dyrektor WUP w Białymstoku
 • Michał Bruski – Kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Agnieszka Bańkowska – Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
 • Ewa Kamińska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych
 • Zbigniew Studziński – Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy
 • Mariusz Pokrzywiński – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku
 • Marek Aleksiejuk – Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku
 • Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie