Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow List Ewy Leniart  Wojewody Podkarpackiego z okazji Gali Regionalnej Lodołamaczy w Kielcach

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasadorzy Konkursu
Stanisława Celińska


Urszula DudziakOgólnopolscy Patroni Medialni
List Ewy Leniart  Wojewody Podkarpackiego z okazji Gali Regionalnej Lodołamaczy w Kielcach
WOJEWODA PODKARPACKI

Rzeszów, 2020-09-10

 

 Organizatorzy i Uczestnicy
Regionalnej Gali LODOŁAMACZE 2020

 

Dziękuję za zaproszenie  na Regionalną Galę Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE  2020.  Niestety   ze  względu   na  zaplanowane   wcześniej  obowiązki służbowe   nie mogę osobiście uczestniczyć  w  tym  wydarzeniu.  Licząc  na  zrozumienie przesyłam pozdrowienia  dla organizatorów  oraz wszystkich uczestników wydarzenia.

Szanowni Państwo,

Jubileuszowa,  XV edycja Kampanii  uhonoruje najbardziej wrażliwych  społecznie pracodawców,  którzy  powinni  się stać  wzorami  postępowania   dla innych.  Bardzo  się  cieszę,  że  od  tylu lat Laureaci  Konkursu   reprezentują najwyższe standardy  społecznej wrażliwości i odpowiedzialności.  Dbałość o godne życie i zdrowie pracowników  powinna być tak ważna  dla wszystkich  pracodawców.  Honorowy Patronat  Małżonki  Prezydenta RP,  Pani  Agaty Kornhauser-Dudy   sprawia,  że wszyscy nominowani  powinni  czuć  się zwycięzcami już teraz.

Łącząc wyrazy uznania  dla Organizatorów, życzę wytrwałości  w podejmowaniu dalszych  inicjatyw  służących   budowaniu   świadomości  społecznej.  ]Jestem dumna,   że mamy   Pracodawców,    którzy   pokonuj  bariery   i   stereotypy   dotyczące   aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

List Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego