Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2020 arrow PFRON: Ogólnopolska Gala XVII edycji Konkursu "Lodołamacze 2022"

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniPFRON: Ogólnopolska Gala XVII edycji Konkursu "Lodołamacze 2022"W środę, 6 października 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono laureatów ogólnopolskiej edycji Konkursu "Lodołamacze", organizowanego corocznie przez Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W etapie ogólnopolskim, w kategorii Instytucja - I miejsce zdobyło Koło w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


Pani Barbara Jaskierska, PSONI Koło w Szczecinie „Lodołamacze” to inicjatywa, której ideą jest „łamanie" stereotypów, uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnością, głównie na rynku pracy. W środę, 6 października poznaliśmy laureatów XVII edycji konkursu. 

Laureaci zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:

Zatrudnienie Chronione,
Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
Otwarty Rynek Pracy,
Instytucja,
Przyjazna Przestrzeń,
Zdrowa Firma,
Dziennikarz bez Barier.

Nagrody zostały przyznane także w kategoriach specjalnych – Superlodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Nagrodę w kategorii INSTYTUYCJA otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.
Wyróżnienie odebrała Przewodnicząca Koła - Pani Barbara Jaskierska.

PSONI Koło w Szczecinie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie od lat z powodzeniem prowadzi min.: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, czy Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej.

Pani Barbarze Jaskierskiej, pracownikom i podopiecznym Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć
źródło: https://www.pfron.org.pl/