Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Lodołamacze symbolem pozytywnych zmian

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLodołamacze symbolem pozytywnych zmian

DO 15 SIERPNIA 2023 ROKU TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA DO 18 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „LODOŁAMACZE”.


Ideą inicjatywy jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Konkurs pozwolił docenić dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania.

Kiedyś zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami odbierało się jako wyraz filantropii. Dzisiaj wiąże się to z przyjęciem odpowiedzialności społecznej, która staje się kanonem polityki personalnej i czymś oczywistym dla większości firm.

Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzisiaj rozszerzamy formułę wrażliwości społecznej. Wrażliwość społeczna jest pojęciem o wiele szerszym, wiąże się z szeregiem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnością za innych ludzi, klimat i naszą planetę.

W tym roku wprowadzono nową kategorię: Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG). Pracodawca, który prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby otoczenia . To pracodawca, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe.

Forma ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko.

Kategorie konkursowe:
•    Zatrudnienie Chronione,
•    Otwarty Rynek Pracy
•    Rehabilitacja społeczno-zawodowa
•    Instytucja
•    Przyjazna przestrzeń -Dostępność
•    Zdrowa Firma
•    Dziennikarz bez barier
•    Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

Kategoria specjalna:
•    Super Lodołamacz
•    Lodołamacz Specjalny

Więcej informacji na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl