Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Podkarpacki Urząd Wojewódzki: LODOŁAMACZE 2023  Gala Regionalna

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Podkarpacki Urząd Wojewódzki: LODOŁAMACZE 2023  Gala Regionalna

Pracodawcy wrażliwi społecznie zostali nagrodzeni. W Rzeszowie odbyła się gala finałowa regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2023. To już 18. edycja przedsięwzięcia, w którym wyróżniane są firmy, instytucje, organizacje oraz osoby działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podczas uroczystości w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w poznaliśmy laureatów z czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Statuetki zostały przyznane w ośmiu kategoriach: zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno-zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń-dostępność, zdrowa firma, dziennikarz bez barier i biznes odpowiedzialny społecznie.

– Bardzo się cieszę, że to ważne wydarzenie – regionalny etap konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie – może się odbywać właśnie tutaj – w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dzisiejsza uroczystość jest szczególną okazją, aby podziękować wszystkim tym, którzy każdego dnia angażują się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami, tworząc nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy, dostrzegają w tym sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej tej właśnie grupy, dając szansę na samodzielność, niezależność finansową, rozwój osobisty i zawodowy oraz realizację pasji i zainteresowań. Osoby z niepełnosprawnościami wnoszą bardzo dużo do każdego zakładu pracy.  Przede wszystkim determinację, radość z wykonywania obowiązków, umiejętność pracy w zespole. Trzeba zatem doceniać zarówno tych, którzy – przełamując swoje słabości – podejmują stałe zatrudnienie, jaki i tych, którzy są zdeterminowani do tego, by odpowiednie warunki dla osób z niepełnosprawnościami  tworzyć – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Kapituła konkursu przyznała również honorowy tytuł Lodołamacza Specjalnego oraz tytuł Super Lodołamacza.

Ogólnopolski finał odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie 12 października. Konkurs organizują Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Istotą konkursu Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

– Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji – podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia.

 

LAUREACI lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023:
 
Kategoria Zatrudnienie Chronione
I miejsce:
Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego,
20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35
II miejsce:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
18-401 Łomża, ul. Sikorskiego 222
III miejsce:
Spółdzielnia SIMECH w Oświęcimiu,
ul. Zakładowa 1 32-600 Oświęcim
 
Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
II miejsce:
„LIBREX” Izabela Orzeł w Lublinie
20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
III miejsce:
WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów w Krakowie,
31-831 Kraków, ul. Pawia 34
 
Kategoria Instytucja
I miejsce:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie,
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
II miejsce:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin,
20 – 011 Lublin, Al. Józefa Piłsudskiego 22
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku,
Źródlana 3, 32-310 Klucze
Wyróżnienie:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A; 15-097 Białystok
 
Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie,
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
II miejsce:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,
21- 020 Milejów, Jaszczów 211
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie,
Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Kraków
 
Kategoria Zdrowa Firma
ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu,
36-062 Zaczernie 190G
 
Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Wyróżnienie:
Fundacja Pełna Życia – Fort Sidzina w Krakowie,
ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków
 
Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce:
Masterpress S.A. w Białymstoku,
15-569 Białystok, ul. Jacka Kuronia 5
II miejsce:
FIBRAIN Sp. z o.o. w Zaczerniu,
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 F
III miejsce:
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej,
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 35
 
Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce:
Edyta Wołosik Polskie Radio Białystok
Wyróżnienie:
Wojciech Wójcik Polskie Radio Rzeszów
 
Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:
 
SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja im. Brata Alberta
 
LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Agnieszka Zańko
 
 
źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/