Start

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniPIP Rzeszów: Za nami Regionalna Gala XVIII EDYCJI KONKURSU LODOŁAMACZE 2023

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 6 września br. odbyła się Regionalna Gala XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023.
W trakcie uroczystości nagrodzono najlepszych pracodawców zatrudniających w swoich firmach osoby niepełnosprawne z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego i podlaskiego.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie reprezentował Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, który wręczył nagrody laureatom z naszego regionu.
 
Lodołamacze to Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie organizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
 
Celem konkursu jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, a także podkreślenie tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
Kapituła XVIII edycji konkursu oceniała uczestników w 10 kategoriach: Zatrudnianie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Biznes Odpowiedzialny Społecznie - Zrównoważony Rozwój Biznesu, Przyjazna Przestrzeń - Dostępność Cyfrowa, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier, Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.
 
Nagrodzeni z Podkarpacia to: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (kat. Otwarty Rynek), Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie (kat. Instytucja), Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie (kat. Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa), Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (kat. Przyjazna przestrzeń), ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu (kat. Zdrowa Firma), FIBRAIN Sp. z o.o. w Zaczerniu (kat. Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie - Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG).
 
Wyróżnienie w kategorii dziennikarz bez barier otrzymał Wojciech Wójcik Polskie Radio Rzeszów.
 
Ogólnopolska uroczysta Gala „Lodołamacze” 2023 odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
 
Więcej na stronie: www.lodolamacze.info.pl
 
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!
 
Poniżej lista wszystkich nagrodzonych w poszczególnych kategoriach w regionalnym etapie XVIII edycji konkursu LODOŁAMACZE 2023:
 
Kategoria Zatrudnienie Chronione
I miejsce:
Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego,
20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35
II miejsce:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
18-401 Łomża, ul. Sikorskiego 222
III miejsce:
Spółdzielnia SIMECH w Oświęcimiu,
ul. Zakładowa 1 32-600 Oświęcim
 
Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
II miejsce:
„LIBREX” Izabela Orzeł w Lublinie
20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
III miejsce:
WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów w Krakowie,
31-831 Kraków, ul. Pawia 34
 
Kategoria Instytucja
I miejsce:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie,
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
II miejsce:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin,
20 – 011 Lublin, Al. Józefa Piłsudskiego 22
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku,
Źródlana 3, 32-310 Klucze
Wyróżnienie:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A; 15-097 Białystok
 
Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie,
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
II miejsce:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,
21- 020 Milejów, Jaszczów 211
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie,
Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Kraków
 
Kategoria Zdrowa Firma
ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu,
36-062 Zaczernie 190G
 
Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Wyróżnienie:
Fundacja Pełna Życia – Fort Sidzina w Krakowie,
ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków
 
Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce:
Masterpress S.A. w Białymstoku,
15-569 Białystok, ul. Jacka Kuronia 5
II miejsce:
FIBRAIN Sp. z o.o. w Zaczerniu,
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 F
III miejsce:
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej,
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 35
 
Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce:
Edyta Wołosik Polskie Radio Białystok
Wyróżnienie:
Wojciech Wójcik Polskie Radio Rzeszów
 
Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:
 
SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja im. Brata Alberta
 
LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Agnieszka Zańko

 

źródło: https://rzeszow.pip.gov.pl/