Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2006 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni Medialni18 maja na uroczystej gali Finałowej w Łazienkach Królewskich w Warszawie poznaliśmy zwycięzców pierwszej edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2006.

Statuetki LODOŁAMACZY w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Zakład Pracy Chronionej:Omeko z Krakowa
Otwarty Rynek Pracy:Kampol z Legnicy
Pracodawca Nie Przedsiębiorca:Urząd Gminy Klucze
Super Lodołamacz:Polski Komitet Paraolimpijski
Lodołamacz Specjalny:Małgorzata Gorący
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie LODOŁAMACZE 2006

Galę Finałową zaszczyciło swoją obecnością ponad 200 gości m.in. Marek Jurek, Marszałek Sejmu, Genowefa Wiśniowska, Wicemarszałek Sejmu oraz Paweł Wypych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za wartościowy pomysł i wysiłek włożony w jego udaną realizację. Mam nadzieję, że pierwsi laureaci „Lodołamaczy” znajdą jak najliczniejszą grupę naśladowców, a konkurs z roku na rok cieszyć się będzie coraz większym prestiżem
– napisał w liście gratulacyjnym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Zapraszamy do pobrania spotu reklamowego lub obejrzenia na naszej stronie.


Uzasadnienie przyznania statuetki firmie Omeko

W tej kategorii kapituła zdecydowała się nagrodzić konsekwencję w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureat od 25 lat buduje swoją pozycje na rynku, mając na uwadze rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Prowadząc zrównoważoną politykę personalną, otwartą na potrzeby wszystkich członków załogi, udowadnia, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi pracownikami, jak osoby pełnosprawne i w równym stopniu mogą przyczyniać się do rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Szczególne uznanie członków Kapituły wzbudził fakt zatrudniania osób niepełnosprawnych z wszystkimi grupami inwalidztwa, osób z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej, niewidomych i niedowidzących, tak istotny dla integracji pełno- i niepełnosprawnych.. Liczną grupę zatrudnionych stanowią również osoby ze schorzeniami psychicznymi, co zasługuje na szczególne podkreślenie. Poza rehabilitacją zawodową i społeczną firma dba również o rehabilitację ruchową swoich pracowników budując ośrodek szkoleniowo – rehabilitacyjny z pełnym wyposażeniem: basenem, salą do ćwiczeń, salą do gier sportowych, sauną, pokojami wypoczynkowymi oraz basenem dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

„Współpracujący ze sobą pracownicy pełnosprawni i niepełnosprawni nawiązują więzi międzyludzkie, uczą się prawidłowego funkcjonowania poza środowiskiem pracy oraz zwalczania barier i przeszkód związanych z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie, przenosząc nowo zdobyte doświadczenia do swojego otoczenia” – napisali w zagłoszeniu do konkursu przedstawiciele firmy.


Uzasadnienie przyznania statuetki firmie Kampol

Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić w tej kategorii firmę rodzinną działającą na rynku lokalnym. „KAMPOL” zapewnia pracownikom niepełnosprawnym przyjazne warunki pracy i umożliwia rozwój zawodowy, dzięki czemu otwiera im drogę do stanowisk specjalistycznych i kierowniczych. Zapewnia też, choć nie ma takiego obowiązku, stałą opiekę lekarzy specjalistów. Współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 20 proc. sprzyja integracji społecznej niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników.

Aktywność społeczna przekonała członków Kapituły, że działalność laureata na rzecz osób niepełnosprawnych wypływa z poczucia misji, zrozumienia wciąż tak obcego dla wielu pracodawców terminu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma od lat pomaga finansowo i rzeczowo instytucjom i organizacjom społecznym działającym w lokalnym środowisku na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Na długiej liście wspartych inicjatyw znajduje się m.in.: Bal Integracyjny Osób Niepełnosprawnych, obchody Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, Paraolimpiada dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Rekolekcje dla Osób Niepełnosprawnych czy Olimpiada Lekkoatletyczna Dzieci Niepełnosprawnych.

Poprzez swoje działania firma ta zdobyła już uznanie lokalnej społeczności - w regionalnym konkursie Filantrop Roku Regionu Legnickiego do tego zaszczytnego tytułu nominowało ją aż 6 organizacji, m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Parafia Św. Tadeusza Apostoła. Legnicka Kuria Biskupia oraz wiele Legnickich Parafii wielokrotnie przekazywały laureatowi podziękowania za pomoc i bezpośrednie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w dowód uznania za działalność charytatywną firma została odznaczona przez czytelników Gazety Wrocławskiej i tygodnika Panorama Legnicka zaszczytnym tytułem Legniczanie Roku 2005.


Uzasadnienie przyznania statuetki Urzędowi Gminy Klucze

Laureat tej kategorii został wybrany jednomyślnie przez członków Kapituły. Bez cienia wątpliwości postanowiono uhonorować, jako przykład godny naśladowania, niewielką gminę z małopolskiego. Stanowi ona bezsprzeczny wzór służby publicznej, zatrudniając 26 proc. niepełnosprawnych pracowników, także na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Gmina ta od 1996 roku realizuje autorskie programy na rzecz osób niepełnosprawnych, zlikwidowała bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej oraz ciągu pieszego głównej ulicy. Władze gminy przyczyniły się do utworzenia około 50 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, wybudowano szkołę integracyjną, powstały również warsztaty terapii zajęciowej dla 25 uczestników oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób z upośledzeniami umysłowymi i chorobami psychicznymi. Godnym uwagi jest także fakt, że w Urzędzie Gminy od 1996 roku działa Punkt Informacyjno-Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych, organizujący wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz świadczący pomoc osobom niepełnosprawnym.

Od 2003 roku Gmina wdraża program Polityki na Rzecz Osób Niepełnosprawnych napisany w oparciu o ONZ-owskie Standardy Zasad Wyrównywania Szans „Agenda 22”, którego celem nadrzędnym jest hasło: "Wszyscy obywatele są równi pod względem praw i udziałuw w życiu społecznym". To dowód nie tylko troski o potrzeby wszystkich grup społecznych, ale również dojrzałej polityki w stosunku do osób niepełnosprawnych.


Uzasadnienie przyznania statuetki Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu

Polski Komitet Paraolimpijski formalnie powstał w sierpniu 1998 roku. Wcześniej funkcję Komitetu pełnił Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”. Polacy po raz pierwszy wzięli udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Heldelbergu w 1972 r. W kolejnych 12 Igrzyskach Polscy zawodnicy niepełnosprawni zdobyli łącznie (1972-2004) 626 medali.

Statuetka Lodołamacza 2006 dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego to nagroda dla wszystkich niepełnosprawnych sportowców i osób, które ich wspierają. Każdy występ, każde zwycięstwo i każdy medal to przede wszystkim sukces zawodników. To oni przełamują stereotypy i udowadniają, że osoby niepełnosprawne w niczym nie ustępują pełnosprawnym. Najlepszym dowodem na to jest ogromny dorobek 626 medali przywiezionych przez polskich sportowców z ostatnich 12 Igrzysk Paraolimpijskich.

Często bariery tkwią głęboko w samych osobach niepełnosprawnych, a sport jest dziedziną, która pomaga je przełamać, potrafi wyrwać z marazmu, przywrócić ludziom poczucie własnej wartości, wyrwać z inercji. Przygotowanie człowieka do pracy jest najważniejszym elementem przyszłego zatrudnienia, a sport spełnia tą rolę znakomicie. Osoby wychowane na wartościach sportowej rywalizacji to ludzie aktywni, samodzielni i mocni, którzy często stają się przykładem aktywności dla otoczenia – uzasadnili wybór w tej kategorii członkowie Kapituły.


Uzasadnienie przyznania statuetki Małgorzacie Gorący

Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”, wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, a także współtwórca i koordynator programu „Wspomaganie zatrudnienia – Trener”.

Kapituła Konkursu nagrodziła Małgorzatę Gorący za upór, niezłomność i ciągłe udowadnianie, że pracownicy niepełnosprawni w niczym nie ustępują pełnosprawnym.

„Wspomaganie zatrudnienia – Trener” to program, którego wprowadzenie w życie ma ogromny wpływ na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program zatrudniania osób z porażeniem mózgowym i chorych psychicznie na otwartym rynku jest prowadzony dopiero od 2002 roku, a już okazał się ogromnym sukcesem. Przyczynił się do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych intelektualnie w takich miejscach, jak restauracje, supermarkety czy hotele. Jego znaczenie trudno wręcz przecenić, biorąc pod uwagę fakt, że osoby upośledzone umysłowo mają największe trudności ze znalezieniem pracy na otwartym rynku. Tymczasem, jak pokazuje program TRENER, mogą być to pracownicy równie wartościowi, jak Ci pełnosprawni. Na dowód tego sieć Holiday Inn wyróżniła jedną z tych osób tytułem pracownika roku.