Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Konferencja inaugurującą  Lodpłamacze 2024 oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKonferencja inaugurującą  Lodpłamacze 2024 oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami

 

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON
zaprasza na konferencję inaugurującą Lodołamacze 2024

Oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami
pt. Wiosna według Multisensorycznej przestrzeni Ekoplastycznej


7 maja 2024 r. godz. 11 -14
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

ul. Dobrzyńska 21/23,
sala konferencyjna nr 510 na V piętrze


Warsztaty podawania:

 Anna Kacperkowicz
Jest psycholożką i jest w spektrum autyzmu. Ukończyły pięcioletnie studia magisterskie z psychologii powszechnej. Na co dzień pracuje w jednej z wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych iw przedszkolu, Publiczne Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki”.

Diagnoza osób w spektrum jej pasji, a wręcz fiksacja. Na bieżąco dokształca się w zakresie nowinek o spektrum. Uważa, że ​​autyzm jest neurotypem, a nie zbiorem żołnierzy. Jest to sposób, w jaki dochodzi do mózgu, ale może dotyczyć problemów w bagażu, jako osoba neuronietypowa. W tym celu figuruje w chorobach i chorobach, aby osoby z autyzmem mogły uzyskać dostęp do pomocy.

Następnie należy usunąć wnioski, dotyczące diagnozy. Posługuje się między innymi narzędziami narzędziowymi, jak: Skala Inteligencji WISC-V dla dzieci, Skala Inteligencji Stanford Binet 5, Protokół Obserwacji do Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu ADOS-2, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Profiledukacyjna Psychoy PEP-3 PL. Dodatkowe elementy między innymi: kursy dotyczące poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci, studia podyplomowe z poziomem kontrolera wspomagania rozwoju, neurosensomotorycznego odruchów oraz moduł neurotaktylnego według S. Masgutovej, studia podyplomowe z obszaru pedagogiki, SAZ – analiza zachowania – tylko po to, aby wiedzieć dlaczego nie ma skutek z działania, gdy skutki uboczne są skutkiem.

Pracuje jako dyrektor z dziećmi i młodzieżą w spektrum, ale także z dziećmi z wadami ujętymi i pointelektualnymi. W jej pracy od zawsze było neuroróżnorodnie.

 

Kinga Gellert
Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu, na miejscu pedagoga.

Specjalizuje się w zastosowaniach:

 • alternatywna komunikacja AAC,
 • Strategia dr M. Grycman,
 • Metoda Dobrego Startu - wg. prof. M.Bogdanowicz,
 • Multisensoryczna Przestrzeń Ekoplastyczna,
 • Terapia dłoni z diagnozą,
 • Nauka czytania,
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna wg. prof. J.Cieszyńskiej,
 • SAZ- analiza zachowań wg. Centrum Terapii Behawioralnej B.Ignaczewskiej,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna, edukacja i terapia osób z badaniem ze spektrum autyzmu,
 • diagnosta ados-2,
 • studentka psychologii.