Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow FAZON zaprasza na konferencję inaugurującą Lodołamacze 2024 Gdańsk 15 maja 2024 r.

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniFAZON zaprasza na konferencję inaugurującą Lodołamacze 2024 Gdańsk 15 maja 2024 r.

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON
zaprasza na konferencję inaugurującą  Lodołamacze 2024

– inauguracja Konkursu i Kampanii na rzecz zatrudniania osób z  niepełnosprawnościami

15 maja 2024 r. godz. 1100-1200
Centrum Dolna Brama w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8,
sala konferencyjna 32 na III piętrze

 

 

Do udziału w konferencji inauguracyjnej Lodołamacze 2024 zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową, Lodołamacze, przedsiębiorcy, ubiegłoroczni laureaci Konkursu oraz media.

W programie:

 • prezentacja Kampanii i Konkursu Lodołamacze,
 • zmiany na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami,
 • przykład firmy przełamującej bariery w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

Laureaci konkursu- Lodołamacze- w kruszeniu barier na rynku pracy są prawdziwymi specjalistami. Ideą Konkursu jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy. Misja przełamywania lodów zawsze wymaga pewnego wysiłku. Także w naszym życiu codziennym, w biznesie,  administracji,  warto takie zabiegi uwalniania nurtów, przeprowadzać.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.

Kiedyś zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami odbierało się jako wyraz filantropii. Dzisiaj wiąże się to z przyjęciem odpowiedzialności społecznej, która staje się kanonem polityki personalnej i czymś oczywistym dla większości firm.

Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzisiaj rozszerzamy formułę wrażliwości społecznej. Wrażliwość społeczna jest pojęciem o wiele szerszym, wiąże się z szeregiem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnością za innych ludzi, klimat i naszą planetę.

Od ubiegłego roku konkurs ma nową kategorie kategorię:

Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)
Pracodawca, który prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby otoczenia.
To pracodawca, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe.

 

Podsumowanie:
Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń - Dostępność cyfrowa
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier
 • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu (CSR/ESG)

 

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołamacz Specjalny


Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .


Konkurs rozpocznie się 8 maja 2024 r.
Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 17 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.