Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Inauguracja Kampanii Społecznej Lodołamacze2024: Wspólne Dążenie do Równości

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniInauguracja Kampanii Społecznej Lodołamacze2024: Wspólne Dążenie do Równości

 

W dniu 7 maja br. we Wrocławiu, w siedzibie urzędu marszałkowskiego, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – konferencja inaugurująca XIX edycję kampanii społecznej Lodołamacze2024. To niezwykłe spotkanie zgromadziło nie tylko przedstawicieli instytucji, ale także osoby z niepełnosprawnościami, które mogły uczestniczyć w inspirujących warsztatach multisensorycznych.

Podczas spotkania podkreślano znaczenie kampanii Lodołamacze, w budowaniu społeczeństwa opartego na równych szansach dla wszystkich. Paweł Parus, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego ds. osób niepełnosprawnych oraz Michał Piechel, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. dostępności, byli obecni na konferencji, podkreślając zaangażowanie władz w propagowanie idei inkluzji i równego dostępu do życia społecznego.

 

Nieocenioną rolę odegrała również przedstawicielka POPON pani Barbara Pokorny, przewodnicząca krajowej rady, która opowiedziała o tym dlaczego z punktu widzenia pracodawcy warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami.

 

Jednym z najciekawszych elementów tego wydarzenia były warsztaty multisensoryczne, które pozwoliły osobom z niepełnosprawnościami na doświadczenie różnych bodźców zmysłowych, co stanowiło nie tylko edukacyjną, ale i bardzo inspirującą część konferencji.

 

Etap regionalny Konkursu #Lodołamacze2024 został oficjalnie uznany za otwarty. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lodolamacze.info.pl

 

Zgłoszenia można dokonywać w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
  • Instytucja
  • Przyjazna przestrzeń Dostępność cyfrowa
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez barier
  • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu (CSR/ESG)

 

Kategoria specjalna:

  • Super Lodołamacz
  • Lodołamacz Specjalny

 

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w to ważne wydarzenie. Razem możemy przekształcać nasze społeczeństwo na lepsze, bardziej otwarte i przyjazne dla wszystkich jego członków.

 

Zobacz relację fotograficzną