Startarrow Kampania społeczna arrow Jak długi jest urlop macierzyński?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniJak długi jest urlop macierzyński?

Jak długi jest urlop macierzyński?

Obecnie pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

Jak długi jest urlop macierzyński?

 

Obecnie pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 

    * 16 tygodni przy pierwszym porodzie,

    * 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,

    * 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

 

 

Pracownicy która wychowuje dziecko przysposobione lub, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie.

 

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, reszta przysługuje po porodzie.