Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011 arrow LODOŁAMACZE 2009 - Łódź!

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasadorzy Konkursu
Stanisława Celińska


Urszula DudziakOgólnopolscy Patroni Medialni
LODOŁAMACZE 2009 - Łódź!

29 stycznia 2009 r. w Urzędzie Miasta Łodzi  odbyła się konferencja prasowa inaugurująca etap regionalny konkursu Lodołamacze 2009 w Województwie Łódzkim.


Spotkanie było okazją do zaprezentowania idei, celu i zasad konkursu, które przedstawiła Dyrektor Oddziału Łódzkiego POPON Magdalena Słonecka. Istotą konkursu  Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Konkurs promuje przedsiębiorstwa, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych.

 Konferencja miała zachęcić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne do aktywnego włączenia się, właśnie poprzez udział w konkursie Lodołamacze, w promowanie idei współuczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym. Do udziału w konkursie zachęcali ubiegłoroczni laureaci konkursu: Spółdzielnia Inwalidów SiZEi ze Skierniewic, Urząd Statystyczny, Uniwersytet Łódzki, Nasza Galeria, Zakład Aktywności Zawodowej.
Prezes Spółdzielni Elektrotechnicznej Pokój Barbara Białowiejska mówiła o swoich doświadczeniach na polu zatrudniania  osób niepełnosprawnych i korzyściach, nie tylko tych w wymiarze ekonomicznym, jakie z tego tytułu osiąga zakład.  Statuetka Lodołamacza 2008 w kategorii Zakład Pracy Chronionej to nie tylko wyróżnieni i nobilitacja ale przede wszystkim zachęta do dalszej pracy – podkreślała .

Przedstawiciele kapituły etapu regionalnego: Lidia Fido – pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi i Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych podkreślały wagę i rangę konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mówiły też o zmianach w świadomości pracodawców jakie zaszły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat min dzięki takim działaniom jak konkurs Lodołamacze.

Uczestnicy spotkania w dyskusji jaka wywiązała się pod koniec spotkania zwracali uwagę na trudną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. O trudnościach w podjęciu pracy oraz obawach związanych z nowymi przepisami prawnymi mówili przedstawiciele osób niepełnosprawnych. O tym, że pomimo tych trudności warto zatrudniać niepełnosprawnych przekonywał Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON – Andrzej Staliński. Zaprezentował on także zebranym informacje o działania jakie podejmował POPON w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Relacje z konferencji przekazały lokalne media TVP Łódź, TV Toya, Radio Łódź, Radio Parada, Radio Pogoda oraz studenckie radio Żak.