Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2022 arrow LODOŁAMACZE 2009 ruszyły!

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni Medialni


LODOŁAMACZE 2009 ruszyły!

Rozpoczęła się IV Edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2009. Wydarzenie Honorowym Patronatem po raz kolejny objęła Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Maria Kaczyńska.
22 stycznia w Warszawie podczas konferencji prasowej z mediami spotkali się twórcy Konkursu – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jana Zająca, przedstawiciele: rządu – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, Parlamentu – poseł Marek Plura, władz Mazowsza - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz przedstawiciel pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - Prezes Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów  "Jedność" w Grójcu Marta Karpeta.


Wszyscy uczestnicy konferencji docenili wagę Konkursu LODOŁAMACZE jako przedsięwzięcia, które w szczególny sposób wskazuje firmy prowadzące odpowiedzialną politykę personalną. Jan Zając (POPON) za odpowiedzialną uważa taką, która uwzględnia tworzenie osobom niepełnosprawnym szans na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie zapewnia realizację jednego z podstawowych celów funkcjonowania firmy - pozostanie konkurencyjną na rynku.

Takie spojrzenie poparł minister Jarosław Duda, który podkreślił rolę odpowiednich rozwiązań prawnych umożliwiających pracodawcom podejmowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

LODOŁAMACZE, jak zaznaczył poseł Marek Plura, to Konkurs, podczas którego niezależne Kapituły w dziewięciu regionach Polski wyróżniają pracodawców potrafiących wykorzystać potencjał niepełnosprawnych pracowników biorąc jednocześnie pod uwagę posiadane przez nich ograniczenia.