Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 1. Czy otrzymamy dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika...

Wersja dla osób niedowidzących


1. Czy otrzymamy dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika...

Czy otrzymamy dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który przez cały miesiąc przebywał na zasiłku chorobowym płaconym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
 
Niestety nie, ponieważ w sytuacji, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy i tym samym pobiera zasiłek chorobowy z ZUS, pracodawca nie ponosi kosztów płacy tego pracownika...

Niestety nie, ponieważ w sytuacji, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy i tym samym pobiera zasiłek chorobowy z ZUS, pracodawca nie ponosi kosztów płacy tego pracownika. Koszty płacy zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), jako wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia  i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W świetle powyższego w pozycji 40 INF-D-P (koszty płacy) należałoby wpisać zero, co również przełożyłoby się na pozycję 43 INF-D-P (do wypłaty), która nie może być wyższa - w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą – niż 75% kosztów płacy. Tym samym kwota do wypłaty wyniosłaby również zero.

Warszawa, dnia 13.03.2009 r.