Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 2. Czy do stanu zatrudnienia w ZPChr liczy się osoba niepełnosprawna przebywająca...

Wersja dla osób niedowidzących


2. Czy do stanu zatrudnienia w ZPChr liczy się osoba niepełnosprawna przebywająca...

Czy do stanu zatrudnienia w ZPChr liczy się osoba niepełnosprawna przebywająca na urlopie bezpłatnym na własną prośbę na jeden miesiąc lub na więcej miesięcy np. pół roku. Czy tez trzeba zmniejszyć zatrudnienie ogólne i jako os. niespr. o tą osobę?
Czy do wskaźnika należy ujmować osoby pełnosprawne będące na zwykłym urlopie bezpłatnym (za zgodą pracodawcy na wniosek pracownika), trwającym ponad 30 dni? Dotychczas było tak ,że osoby niepełnosprawne były ujmowane we wskaźniku w w/w sytuacji a jak jest obecnie?

 
Zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92 z późn. zm.) do liczby pracowników nie wlicza się...

Zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92 z późn. zm.) do liczby pracowników nie wlicza się – w przypadku pracowników pełnosprawnych – osób:
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
- przebywających na urlopach wychowawczych;
- nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
- będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
- nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
- przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
A zatem wszystkie osoby niepełnosprawne:
- zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
- przebywające na urlopach wychowawczych;
- nieświadczące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
- będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
- nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
- przebywające na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (np. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm.),
wliczamy do stanu zatrudnienia.
Należy podkreślić, że urlop bezpłatny udzielany na podstawie art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na wniosek pracownika - nie jest urlopem obowiązkowym. Pracodawca nie ma obowiązku przychylenia się do wniosku pracownika. Zatem do stanu zatrudnienia pracodawca wlicza zarówno pracowników niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych udzielonych na podstawie art. 174 Kodeksu pracy - bez względu na długość trwania urlopu.
Warszawa, dnia 03.03.2009 r.