Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 3. Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?

Wersja dla osób niedowidzących


3. Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?

Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?
Oraz czy:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez miejski  ośrodek pomocy społecznej,
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
również są prawidłowym dokumentem?

 
Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń:
Wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu...

Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń:
Wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.
Ponadto za osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy uznać należy osobę posiadającą orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
całkowitej niezdolności do pracy, które jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, które jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1998 r.) zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.
Orzeczenie o zaliczeniu do:
I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Za osoby niepełnosprawne mogą zostać uznane również osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, które uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:
osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie spełnia kryteriów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności określonych ustawą o rehabilitacji (…) i nie będzie honorowane przez PFRON. Natomiast wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS traktowany będzie jako równoważny z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, przy czym stopień niepełnosprawności należy ustalić zgodnie ze wskazanymi powyżej przesłankami dotyczącymi orzeczeń wydawanych przez lekarzy orzeczników ZUS.
 
Warszawa, dnia 05.03.2009 r.