Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 4. Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP...

Wersja dla osób niedowidzących










4. Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP...

Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP  - wynagrodzenie brutto - co w nie wchodzi i na podstawie jakich przepisów, a w zasadzie chodzi mi o to, jakich składników brać do naliczenia nie powinnam?

Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć wynagrodzenie stałe (płacę zasadniczą), która stanowi stały składnik i jest wypłacana pracownikowi jako powtarzające się świadczenie okresowe, którego wysokość wyznaczana jest bądź przez kategorię tzw. osobistego zaszeregowania pracownika...

Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć wynagrodzenie stałe (płacę zasadniczą), która stanowi stały składnik i jest wypłacana pracownikowi jako powtarzające się świadczenie okresowe, którego wysokość wyznaczana jest bądź przez kategorię tzw. osobistego zaszeregowania pracownika (przy wynagrodzeniu za czas pracy), bądź przez kategorię zaszeregowania wykonywanych robót (przy wynagrodzeniu za wykonaną pracę – wynagrodzeniu akordowym). Dodatkowo składnikiem wynagrodzenia mogą być premie, nagrody oraz prowizje, a także inne dodatki do wynagrodzenia pracowniczego, w szczególności: dodatki stanowiące rekompensatę za zwiększony wysiłek lub kwalifikacje pracownika, np. dodatek za pracę w nadgodzinach, za pracę w godzinach nocnych, za znajomość języków obcych oraz dodatki wyrównawcze stanowiące rekompensatę za obniżenie wynagrodzenia pracownika z tytułu np. przeniesienia do innej pracy. Wynagrodzeniem, jest również wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę. Nie stanowią wynagrodzenia różnego rodzaju ekwiwalenty, np. z tytułu niewykorzystanego urlopu bądź na pranie odzieży, jak również ryczałty – np. z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Nie jest wynagrodzeniem również zasiłek chorobowy płatny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy i nie jest kompletne, gdyż poszczególne składniki wynagrodzenia oraz świadczeń nie stanowiących wynagrodzenia mogą różnić się u konkretnych pracodawców, jak również nie istnieje w polskim prawie żaden przepis, który definiowałby pojęcie wynagrodzenia poprzez enumeratywne wymienienie jego składników.

Warszawa, dnie 13.02.2009 r.